Världens bästa jobb

Världens bästa jobb är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Arne Jernelöv. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Världens bästa jobb online.

Rsfoodservice.se Världens bästa jobb Image

I boken beskrivs IVL (Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning, nu IVL Svenska Miljöinstitutet) och dess verksamhet från 1966 till 1994 genom professor Arne Jernelövs personliga berättelse om sina många år knuten till institutet.Arne Jernelöv: Ordet miljö fanns inte i dagens betydelse. Vi pratade om naturskydd och vattenvård. De heta frågorna var utsläpp av orenat avloppsvatten och fåglar som drabbades av kvick silverhaltiga betmedel och klorerade insektsmedel. Det var i mitten på 1960-talet.Sedan barnsben var djur och natur mitt stora intresse. Jag läste de ämnen på universitetet som jag tyckte hade mest att tillföra i form av kunskap om samspelet mellan levande organismer och den omgivande miljön, genomgick forskar utbildning och såg mig om efter jobb. På det nybildade Insti tutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (IVL) fann jag ett som överträffade mina vildaste drömmar.IVL var ett unikt samarbete mellan stat och industri och hade Ingmar Eidem och Gunnar Sträng som centrala upphovsmän. IVL hade ekonomiska muskler, tillträde till föro renande industrier, ett brett mandat och Stig Freyschuss som chef.Jag började där i slutet av 1966 och lämnade slutligen i början av 1994. Under de fyra perioder som jag var där avlöste miljöfrågorna varandra. Övergödning av sjöar och hav, kvicksilver i fisk, PCB i sälar, hormoslyr på banvallar, försurning, kreosot, oljespill, gifttunnor i Teckomatorp, ozonhål, biodiversitet och klimatförändring var några av dem.Det här är en högst personlig berättelse om mitt arbete på IVL med dessa frågor. För mig var det världens bästa jobb.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,64 MB

FILNAMN: Världens bästa jobb.pdf

ISBN: 9789186505615

FÖRFATTARE: Arne Jernelöv

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Världens bästa jobb - Vårdfokus

Vad ska jag bli när jag blir stor? Den frågan ställer sig många långt upp i vuxen ålder. TRR Trygghetsrådets rådgivare Anna Karin Laurenius Kohle hjälper dig att hitta svaret.

Personalen som har världens bästa jobb | Hallandsposten ...

- Det finns många fördomar om min arbetsplats. Folk tror att det är som i Gökboet och att våra patienter är farliga, men jag har världens bästa jobb! Moa Knutsson jobbar som psykiatrisjuksköterska på den rättspsykiatriska kliniken i Mellringe i Örebro. Hon trivs jättebra och tycker att hon har världens bästa arbetsplats.

RELATERADE BÖCKER