Pedagogisk Psykologi

Pedagogisk Psykologi är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Anita Woolfolk,Martin Karlberg. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Pedagogisk Psykologi online.

Rsfoodservice.se Pedagogisk Psykologi Image

Pedagogisk psykologi handlar om barns och ungdomars utveckling, lärande och motivation, men även social och kulturell påverkan på lärande, lärare och deras undervisning samt bedömning. Pedagogisk psykologi är den perfekta introduktionen i ämnet. Den är användbar för alla som utbildar sig till lärare, om det så är inom förskola, grundskola, gymnasium eller universitet. Boken har en teoretisk utgångspunkt, men också en tydlig praktisk inriktning, och ger läsaren en grundläggande insikt i ämnet under lärarutbildningen. Boken innehåller avsnitt om lärande och undervisning idag. Den behandlar olika forskningsmetoder och forskningstraditioner, elevernas fysiska, sociala och moraliska utveckling samt teorier och forskning om kultur, mångfald och genus. Vidare presenteras kognitiva, behavioristiska, konstruktivistiska och socialkognitiva perspektiv på lärande och motivation. Läsaren får en grundlig introduktion till framstående teoretiker som Albert Bandura, Urie Bronfenbrenner, Erik H. Erikson, Sigmund Freud, Jean Piaget, Burrhus Frederic Skinner och Lev Vygotskij. Boken avslutas med ett kapitel om bedömning. Läsaren får, baserat på de teorier och de forskningsresultat som presenteras i boken, hundratals konkreta råd om hur man kan arbeta för att skapa motivation i klassrummet, hantera disciplinproblem, undervisa elever med kognitiv funktionsnedsättning, hjälpa elever att förstå och minnas, organisera lärandet, uppmuntra kreativitet, främja elevernas självständighet och mycket mer. Pedagogisk psykologi är en utmärkt följeslagare genom hela studietiden! Anita Woolfolk är professor i pedagogisk psykologi vid Ohio State University och Martin Karlberg är lektor i didaktik vid Uppsala universitet.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 5,20 MB

FILNAMN: Pedagogisk Psykologi.pdf

ISBN: 9780273761860

FÖRFATTARE: Anita Woolfolk,Martin Karlberg

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Pedagogisk psykologi - Wikipedia

Pedagogisk psykologi. star. Vi erbjuder vår spetskompetens inom evidensbaserade kartläggningsmetoder och interventioner baserade på modern Tillämpad beteendeanalys (TBA) och Positivt beteendestöd (PBS) för barn, unga och individer med funktionsvariationer. adjust.

Pedagogisk psykologi - Göteborgs universitet

Ämnesord Pedagogisk psykologi (sao) Educational psychology (LCSH) Indexterm och SAB-rubrik Eaa Pedagogisk psykologi Klassifikation 370.15 (DDC) Eaa (kssb/8)

RELATERADE BÖCKER