Att hantera det ohanterbara

Att hantera det ohanterbara är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Gunilla Brattberg. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Att hantera det ohanterbara online.

Rsfoodservice.se Att hantera det ohanterbara Image

En sjukdom kan man i bästa fall bota, men lidande är inte något man botar. Det måste man lära sig att leva med. Många människor får i sjukvården beskedet: Du måste lära dig att leva med symtomen. Det handlar om att bli livsduglig trots sitt lidande. Den processen ligger utanför sjukvårdens ansvarsområde, som är att bota, lindra och trösta.Ett oändligt antal långtidssjukskrivna människor jag mött har beskrivit hur omöjligt, ohanterbart och oaccceptabelt livet är. Man saknar redskap med vilka man kan hantera problem, svårigheter och ohälsa. Förmågan att leva med psykologisk stress utan att förtvivla brukar kallas copingförmåga. Det finns en mängd olika sätt att agera vid påfrestande livshändelser. För en stor del av jordens befolkning ger religionen verktyg i copingprocessen. Bokens syfte är att ge läsaren kunskap om olika profana och religiösa copingstrategier med vilka han/hon kan lära sig att hantera det ohanterbara. Boken är skriven för alla som har kört fast i livet, till följd av sjukdom eller skada. Den kan naturligtvis också vara till nytta för anhöriga till långtidssjukskrivna, och dem som behandlar och rehabiliterar människor som fastnat en sjukdomsprocess.Gunilla Brattberg är legitimerad läkare, specialist i anestesiologi och smärtlindring, docent i hälso- och sjukvårdsforskning vid Institu tionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap vid Uppsala Universitet och adjungerad professor i rehabiliteringspedagogik vid Certec, LTH, Lunds Universitet. Hon har arbetat mer än trettio år med smärta, smärt behand ling och smärtrehabilitering. Numera arbetar hon som lärare, forskare och författare - och som ledare för projektet Värkstad.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 3,36 MB

FILNAMN: Att hantera det ohanterbara.pdf

ISBN: 9789197716109

FÖRFATTARE: Gunilla Brattberg

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Boktipset - Att förlåta det oförlåtliga

Hantera det ohanterbara. Publicerad 2016-06-26 19:12:26 i Allmänt, Dagligen grips jag av panik, världen försvinner runt mig och jag kommer på mig själv med att krypa ihop och kippa efter andan. ... Hon sa att det här är så "bra" han blir, sen går det bara utför.

Att hantera det ohanterbara - Gunilla Brattberg - ebok ...

Att hantera det ohanterbara-Patienters copingstrategier i palliativ vård. Managing the unmanageable-Patients´ coping strategies in palliative care . Leonita Shulemaja . Malin Karlsson . Nursing Programme, 180 . Credits Nursing Thesis, 15 credits (61-90) Spring 2013 . School of Social and Health Science .

RELATERADE BÖCKER