Att hantera det ohanterbara

Att hantera det ohanterbara-boken skrevs 2008-01-01 av författaren Gunilla Brattberg. Du kan läsa Att hantera det ohanterbara-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Gunilla Brattberg.

Rsfoodservice.se Att hantera det ohanterbara Image

En sjukdom kan man i bästa fall bota, men lidande är inte något man botar. Det måste man lära sig att leva med. Många människor får i sjukvården beskedet: Du måste lära dig att leva med symtomen. Det handlar om att bli livsduglig trots sitt lidande. Den processen ligger utanför sjukvårdens ansvarsområde, som är att bota, lindra och trösta.Ett oändligt antal långtidssjukskrivna människor jag mött har beskrivit hur omöjligt, ohanterbart och oaccceptabelt livet är. Man saknar redskap med vilka man kan hantera problem, svårigheter och ohälsa. Förmågan att leva med psykologisk stress utan att förtvivla brukar kallas copingförmåga. Det finns en mängd olika sätt att agera vid påfrestande livshändelser. För en stor del av jordens befolkning ger religionen verktyg i copingprocessen. Bokens syfte är att ge läsaren kunskap om olika profana och religiösa copingstrategier med vilka han/hon kan lära sig att hantera det ohanterbara. Boken är skriven för alla som har kört fast i livet, till följd av sjukdom eller skada. Den kan naturligtvis också vara till nytta för anhöriga till långtidssjukskrivna, och dem som behandlar och rehabiliterar människor som fastnat en sjukdomsprocess.Gunilla Brattberg är legitimerad läkare, specialist i anestesiologi och smärtlindring, docent i hälso- och sjukvårdsforskning vid Institu tionen för Folkhälso- och Vårdvetenskap vid Uppsala Universitet och adjungerad professor i rehabiliteringspedagogik vid Certec, LTH, Lunds Universitet. Hon har arbetat mer än trettio år med smärta, smärt behand ling och smärtrehabilitering. Numera arbetar hon som lärare, forskare och författare - och som ledare för projektet Värkstad.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 5,16 MB

FILNAMN: Att hantera det ohanterbara.pdf

ISBN: 9789197716109

FÖRFATTARE: Gunilla Brattberg

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Att hantera det ohanterbara : Patienters copingstrategier ...

och förutsättningar att planera och organisera krishanteringen på arbetsplatsen och att det skall finnas beredskap och rutiner för att hantera allvarliga händelser (AFS 1997:7 5§). Det är också arbetsgivarens ansvar att vidta åtgärder som förebygger att ohälsa och olycksfall inträffar i arbetet (Arbetsmiljöverket, 2012). 2. Bakgrund

LIBRIS - Att hantera det ohanterbara

Det finns en mängd olika sätt att agera vid påfrestande livshändelser. För en stor del av jordens befolkning ger religionen verktyg i copingprocessen. Bokens syfte är att ge läsaren kunskap om olika profana och religiösa copingstrategier med vilka han/hon kan lära sig att hantera det ohanterbara.

RELATERADE BÖCKER