Skriva och samtala - Lärande genom responsgrupper

Skriva och samtala - Lärande genom responsgrupper är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Torlaug Løkensgard Hoel,Mikael Andersson. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Skriva och samtala - Lärande genom responsgrupper online.

Rsfoodservice.se Skriva och samtala - Lärande genom responsgrupper Image

Denna bok handlar om att skriva genom att samtala. Den bygger på en processorienterad skrivpedagogik där elevernas texter växer fram och diskuteras i dialog med läraren och andra elever inom så kallade responsgrupper. Responsgrupper är en relativt ny form av metodik, en lärprocess där texter, språk och mänsklig interaktion står i centrum. Utgångspunkten är ett sociokulturellt och interaktivt perspektiv på skrivande, lärande och undervisning. Att skriva är inte det samma som att passivt överföra ett redan färdigt budskap till läsaren. Läsaren är en aktiv person som tolkar och omskapar texten, vilken därigenom blir ett slags gemensamt författarskap mellan den som skriver och den som läser. Boken spänner över ett vitt fält och bygger på modern forskning om skrivning, läsning, genrer, samtal, interaktion, responsgivning - och sträcker sig alltifrån olika skrivteorier till deras praktiska tillämpning i klassrumskulturen. Skriva och samtala vänder sig till såväl lärare som studerande vid lärarutbildningen och inom universitetsämnen som språkvetenskap och pedagogik, samt till lärare på grund- och gymnasieskolan.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,44 MB

FILNAMN: Skriva och samtala - Lärande genom responsgrupper.pdf

ISBN: 9789144016733

FÖRFATTARE: Torlaug Løkensgard Hoel,Mikael Andersson

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Skriva och samtala - Lärande genom responsgrupper - Böcker ...

Title: Skriva och samtala - Lärande genom responsgrupper Torlaug Løkensgard Hoel, Mikael Andersson Bok PDF epub fb2 boken Created Date: 4/29/2019 5:19:00 PM

Allt om Torlaug Løkensgard Hoel - Böcker, bilder och kuriosa.

Denna bok handlar om att skriva genom att samtala. Den bygger på en processorienterad skrivpedagogik där elevernas texter växer fram och diskuteras i dialog med läraren och andra elever inom så kallade responsgrupper. Responsgrupper är en relativt ny form av metodik, en lärprocess där texter, språk och mänsklig interaktion står i ...

RELATERADE BÖCKER