Corneluis Nord

Corneluis Nord-boken skrevs 2008-01-01 av författaren Cornelius Nord. Du kan läsa Corneluis Nord-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Cornelius Nord.

Rsfoodservice.se Corneluis Nord Image

Jag heter Cornelius Nordenfors, mitt konstnärsnamn är Cornelius Nord. Jag är född i Draculaland, bott i Svealand i trettio år. Legal läkare. På sextiotalet studerade jag på Konstakademin i Bukarest. Därefter har jag studerat konst på en privat högskola i Paris under ett år.För mig är konsten passion, kärlek och kreativitet. Under tjugofem år har jag genomgått olika etapper inom konsten: från klassicism till metallkonst och under den sista tiden har jag främst arbetat med nonfigurativ konst, det vill säga konstruktionen är överordnad subjektet.Jag har haft flera utställningar i Sverige och utomlands.Inom konsten har jag fokuserat på en bred, allomfattande kunskap om tekniker, detta för att utveckla mina kreativa fantasier.I denna katalog har jag glädjen att visa en del av mina teckningar.Hoppas att den ska skänka nöje åt betraktaren.Cornelius Nord(kanske en konstnär?)My name is Cornelius Nordenfors, my name as an artist is Cornelius Nord. I was born in Dracula-land, I have lived in the country of Sweden for thirdy years. Legal doctor. During the sixties I studied at the Academy of Arts in Bucarest. After that I studied art at a private university in Paris for one year. To me art is passion, love and creativity. For twenty-five years I have gone through different stages in art: from classicism to metal-art, and in the last years I have foremost worked with non-figurative art, where the construction is superior to the subject.I have had several exhibitions in Sweden and abroad.Within the field of art I have focused on a wide, all-encompassing knowledge of techniques, this to enable my creative fantasies.In this catalogue I have the pleasure of showing a few of my drawings.I hope it will lend joy to the beholder.Cornelius Nord(maybe an artist?)

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,82 MB

FILNAMN: Corneluis Nord.pdf

ISBN: 9789185925186

FÖRFATTARE: Cornelius Nord

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Joanna Cornelius | Lunds universitet

Kornelius - Statistik och information om namnet Kornelius. Se hur många som heter Kornelius och när Kornelius har namnsdag. Vi visar även hur många nyfödda som döpts till Kornelius. Namnsdag Kornelius.

Corneluis Nord: Amazon.co.uk: Cornelius Nord: Books

NORD gratefully acknowledges Antonie Kline, MD, Medical Director, Cornelia de Lange Syndrome (CdLS) Foundation, Inc., Director of Pediatric Genetics, Harvey Institute of Human Genetics, Greater Baltimore Medical Center, for assistance in the preparation of this report.

RELATERADE BÖCKER