Corneluis Nord

Corneluis Nord är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Cornelius Nord. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Corneluis Nord online.

Rsfoodservice.se Corneluis Nord Image

Jag heter Cornelius Nordenfors, mitt konstnärsnamn är Cornelius Nord. Jag är född i Draculaland, bott i Svealand i trettio år. Legal läkare. På sextiotalet studerade jag på Konstakademin i Bukarest. Därefter har jag studerat konst på en privat högskola i Paris under ett år.För mig är konsten passion, kärlek och kreativitet. Under tjugofem år har jag genomgått olika etapper inom konsten: från klassicism till metallkonst och under den sista tiden har jag främst arbetat med nonfigurativ konst, det vill säga konstruktionen är överordnad subjektet.Jag har haft flera utställningar i Sverige och utomlands.Inom konsten har jag fokuserat på en bred, allomfattande kunskap om tekniker, detta för att utveckla mina kreativa fantasier.I denna katalog har jag glädjen att visa en del av mina teckningar.Hoppas att den ska skänka nöje åt betraktaren.Cornelius Nord(kanske en konstnär?)My name is Cornelius Nordenfors, my name as an artist is Cornelius Nord. I was born in Dracula-land, I have lived in the country of Sweden for thirdy years. Legal doctor. During the sixties I studied at the Academy of Arts in Bucarest. After that I studied art at a private university in Paris for one year. To me art is passion, love and creativity. For twenty-five years I have gone through different stages in art: from classicism to metal-art, and in the last years I have foremost worked with non-figurative art, where the construction is superior to the subject.I have had several exhibitions in Sweden and abroad.Within the field of art I have focused on a wide, all-encompassing knowledge of techniques, this to enable my creative fantasies.In this catalogue I have the pleasure of showing a few of my drawings.I hope it will lend joy to the beholder.Cornelius Nord(maybe an artist?)

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,80 MB

FILNAMN: Corneluis Nord.pdf

ISBN: 9789185925186

FÖRFATTARE: Cornelius Nord

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Corneluis Nord - Cornelius Nord - Häftad (9789185925186 ...

Avsändare: Eckhoff, Per Emil Cornelius (Emil) f. 1846 d. 1923 Mottagare: Mörner af Morlanda, Karl Axel Göran (Axel) f. 1868 d. 1954 År och antal: 1910-1912 (3) Register: Brevskrivarregister - Riksarkivets enskilda arkiv och samlingar

Cornelius Nord (1879-1948) - Find A Grave Memorial

Son of Johannes Nord and Caroline Larson Lieutenant Samuel Kornelius Nord was born Jan. 21, 1892, at Rice Lake, Barron County, Wisconsin, one of the ten children of Reverend J. E. and Caroline (Larson) Nord, both natives of Norway, who met and married in the United States. Samuel was reared and educated in Rice Lake...

RELATERADE BÖCKER