Att förlåta det oförlåtliga

Att förlåta det oförlåtliga-boken skrevs 2011-12-07 av författaren Gunilla Brattberg. Du kan läsa Att förlåta det oförlåtliga-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Gunilla Brattberg.

Rsfoodservice.se Att förlåta det oförlåtliga Image

Kan man verkligen förlåta en förövare? Hur förlåter man sig själv för begångna misstag? Är inte övergrepp oförlåtliga? Hur hanterar man sitt hämndbegär? Kan man förlåta myndighetsövergrepp? Vad är moraliskt ansvar? Hur kommer man vidare i livet efter olika typer av övergrepp? När jag genom åren har känt behov av att reda ut olika begrepp för mig själv och mina patienter har jag skrivit en bok. På så sätt har böckerna Ömma tår, Att acceptera det oacceptabla och Att hantera det ohanterbara kommit till. Denna bok, Att förlåta det oförlåtliga, är ytterligare ett bidrag i den serien av rehabiliterings litteratur.Syftet är denna gång att utforska begreppen förlåtelse och försoning och hur man kan använda dessa begrepp i möten med kränkta, traumatiserade och bittra människor, eller i sitt eget liv om man själv har den erfarenheten. Boken vänder sig huvudsakligen till långtidssjukskrivna människor med traumatiska erfarenheter, och till dem som möter dessa människor i olika behandlingssituationer.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,10 MB

FILNAMN: Att förlåta det oförlåtliga.pdf

ISBN: 9789197716130

FÖRFATTARE: Gunilla Brattberg

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Att förlåta det oförlåtliga - Gunilla Brattberg - häftad ...

Han varnade dem för synden som inte blir förlåten! Han sa inte att de redan hade begått någon oförlåtlig synd, men han varnade dem för att göra det. Än så länge hade de bara hädat Människosonen, men om de fortsatte på den väg de var inne på så löpte de risk att begå den oförlåtliga synden att kränka Guds ande.

Att förlåta det oförlåtliga - DIVA

Hur skall vi bemöta kränkningar och ondska? Är det känslomässigt möjligt och moraliskt försvarbart att förlåta även grymma övergrepp? Kan bitterhet och hämndgirighet, som ofta betraktas som förlåtelsens motsats, någonsin vara rättfärdigade känslor? Finns det oförlåtliga handlingar och oförlåtliga individer? Är en person som utför onda handlingar ond - eller är det ...

RELATERADE BÖCKER