Mellan deltagande och uteslutning : det lokala medborgarskapets dilemma

Mellan deltagande och uteslutning : det lokala medborgarskapets dilemma-boken skrevs 2005-06-01 av författaren Mats Andrén. Du kan läsa Mellan deltagande och uteslutning : det lokala medborgarskapets dilemma-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Mats Andrén.

Rsfoodservice.se Mellan deltagande och uteslutning : det lokala medborgarskapets dilemma Image

Genom 1800- och 1900-talen har det nationalstatliga idealet varit normerande för Europas samhällen. Nation och stat har knutits samman med medborgarskap och demokrati. Idag ter sig detta inte lika självklart och under det senaste årtiondet har vi sett en framväxt av fördjupade samarbeten på andra nivåer än den nationalstatliga. Den här boken tar fasta på två ideal som har avgörande betydelse i dagens samhälle och som båda är kontroversiella. Det ena idealet är medborgarskap och det andra är betydelsen av lokalsamhället, som framträder både som ett svar på önskemål om fördjupad och mer levande demokrati och som en motvikt till storskalighet och globalisering. De studier som här presenteras vill bidra till att kasta ljus över samtidsaktuella problem. Avsikten är också att visa det nära sambandet mellan idéer om medborgarskap och lokalsamhälle, liksom att de har en gemensam historia genom 1800- och 1900-talen. Denna nära relation fångas i den här boken med begreppet lokalt medborgarskap. Begreppet fångar också den svåra problematik som handlar om deltaganden och uteslutningar. Närhelst det talas om medborgarskap väcks frågan vilka som skall innefattas av det. I det lokala sammanhanget blir denna svårighet speciellt tydlig. Här förväntas det medborgerliga deltagandet i gemensamma angelägenheter äga rum, men i den lokala gemenskapen sker också uteslutningarna.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,83 MB

FILNAMN: Mellan deltagande och uteslutning : det lokala medborgarskapets dilemma.pdf

ISBN: 9789178446742

FÖRFATTARE: Mats Andrén

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Gratis PDF Gl Dande Kol Och Andra Noveller

Mellan deltagande och uteslutning : det lokala medborgarskapets dilemma. Författare: Andrén, ... Det ena idealet är medborgarskap och det andra är betydelsen av lokalsamhället, ... Närhelst det talas om medborgarskap väcks frågan vilka som skall innefattas av det. I det lokala sammanhanget blir denna svårighet speciellt tydlig.

Mellan deltagande och uteslutning : det lokala ...

Gl Dande Kol Och Andra Noveller by Jack London: New. Brand New. $34.18. Buy It Now Beskrivning saknas från förlaget. Kolla gärna upp förlagets (Bibliolife) hemsida, där det kan finnas mer information. Gl Dande Kol Och Andra Noveller by Jack London starting at $21.41. Gl Dande Kol Och Andra Noveller has 2 available editions to buy at Alibris

RELATERADE BÖCKER