Med publiken i blickfånget : tidningsredaktioners arbete med publikundersökningar under 1930-1980-tal

Med publiken i blickfånget : tidningsredaktioners arbete med publikundersökningar under 1930-1980-tal är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Ulrika Andersson. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Med publiken i blickfånget : tidningsredaktioners arbete med publikundersökningar under 1930-1980-tal online.

Rsfoodservice.se Med publiken i blickfånget : tidningsredaktioners arbete med publikundersökningar under 1930-1980-tal Image

Publikundersökningar har under 2000-talet kommit att bli ett nästintill oumbärlig verktyg i många tidningars redaktionella utvecklings-arbete. Med undersökningsresultat som grund, anpassas mediernas innehåll successivt efter publikens behov och efterfrågan. Men hur har intresset för publikundersökningar sett ut tidigare i mediehistorien? Och i vilken utsträckning har publikstudier legat till grund för förändringar av det redaktionella innehållet? Med publiken i blickfånget studerar morgontidningars arbete med publikundersökningar och publikanpassning under perioden 1930-1980-talet. Genom innehållsanalyser och arkivstudier beskrivs hur redaktionernas fokus på dessa frågor successivt har vuxit fram och etablerats som norm i branschen. I syfte att förstå varför intresset blommade upp vid specifika tidpunkter, görs kopplingar till såväl samhällskontext som branschkultur.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,71 MB

FILNAMN: Med publiken i blickfånget : tidningsredaktioners arbete med publikundersökningar under 1930-1980-tal.pdf

ISBN: 9789163721830

FÖRFATTARE: Ulrika Andersson

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Hjärtat stannar sist PDF Gratis

I likhet med radiopubliken har tv-publiken under de senaste decennierna upplevt en dramatisk förändring när det gäller utbudets omfattning såväl som 160 Bergström (2012), Bjur (2010), Strid (2011), Mooney (2010), Albarran m.fl. (2007).

Ulrika Andersson - LitteraturMagazinet

Med publiken i blickfånget : tidningsredaktioners arbete med publikundersökningar under 1930-1980-tal , GUP 168084 Ulrika Andersson (2012). Metoddokumentation , GUP 159376

RELATERADE BÖCKER