Med publiken i blickfånget : tidningsredaktioners arbete med publikundersökningar under 1930-1980-tal

Vill du läsa Med publiken i blickfånget : tidningsredaktioners arbete med publikundersökningar under 1930-1980-tal pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Ulrika Andersson. Att läsa Med publiken i blickfånget : tidningsredaktioners arbete med publikundersökningar under 1930-1980-tal online är nu så enkelt!

Rsfoodservice.se Med publiken i blickfånget : tidningsredaktioners arbete med publikundersökningar under 1930-1980-tal Image

Publikundersökningar har under 2000-talet kommit att bli ett nästintill oumbärlig verktyg i många tidningars redaktionella utvecklings-arbete. Med undersökningsresultat som grund, anpassas mediernas innehåll successivt efter publikens behov och efterfrågan. Men hur har intresset för publikundersökningar sett ut tidigare i mediehistorien? Och i vilken utsträckning har publikstudier legat till grund för förändringar av det redaktionella innehållet? Med publiken i blickfånget studerar morgontidningars arbete med publikundersökningar och publikanpassning under perioden 1930-1980-talet. Genom innehållsanalyser och arkivstudier beskrivs hur redaktionernas fokus på dessa frågor successivt har vuxit fram och etablerats som norm i branschen. I syfte att förstå varför intresset blommade upp vid specifika tidpunkter, görs kopplingar till såväl samhällskontext som branschkultur.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,95 MB

FILNAMN: Med publiken i blickfånget : tidningsredaktioners arbete med publikundersökningar under 1930-1980-tal.pdf

ISBN: 9789163721830

FÖRFATTARE: Ulrika Andersson

LADDA NER
LÄSA ONLINE

IMPRESSUM - BEATEKAHLCKE.DE - Elektroniska böcker

Köp böcker som matchar Svenska + Marknadsundersökning + Försäljning & marknadsföring + Affärsverksamhet & företagsledning + Ekonomi & ledarskap

Svenska - Marknadsundersökning - Försäljning ...

Kjøp Marknadsundersökningar : i teori och praktik fra Tanum Världen av idag är fylld med information. Statistiska data kan man dagligen få läsa i tidningar, på teve och på Internet, bland annat när det gäller opinionsundersökningar, ekonomiska prognoser och marknadsundersökningar.

RELATERADE BÖCKER