MATLAB : beräkningar inom teknik och naturvetenskap - - med symbolisk matematik

Vill du läsa MATLAB : beräkningar inom teknik och naturvetenskap - - med symbolisk matematik pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Per Jönsson. Att läsa MATLAB : beräkningar inom teknik och naturvetenskap - - med symbolisk matematik online är nu så enkelt!

Rsfoodservice.se MATLAB : beräkningar inom teknik och naturvetenskap - - med symbolisk matematik Image

Föreliggande bok behandlar programmering och beräkningar i MATLAB. Boken vänder sig till en bred grupp av användare, från nybörjare som vill lära sig grunderna i programmering till mer vana användare som vill använda MATLAB för avancerade beräkningsuppgifter. Önskvärda för-kunskaper är en inledande kurs i matematik på högskolenivå. De bärande tankarna bakom boken är att: * presentera de viktigaste och mest användbara begreppen och kommandona i MATLAB på ett systematiskt och överskådligt sätt * anknyta de behandlade områdena till olika tillämpningar inom tekniska och  naturvetenskapliga ämnen * stimulera läsaren till att själv lösa uppgifter och experimentera med kommandon. MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap är uppdelad i tre delar. Den inledande delen behandlar grunderna i programmering. Alla viktiga begrepp som variabler, tilldelningssatser, if-satser, loopar och programstruktur tas upp och behandlas i detalj. Grafik beskrivs ingående tillsammans med metoder och kommandon för att hantera digitala bilder animeringar och videofilmer. Den andra delen av boken är inriktad på tillämpningar inom matematik. Bland annat behandlas matrisräkning, optimering, modellering av data, Fourieranalys av signaler och bilder, integraler, differentialekvationer och Monte Carlo-metoder. Den sista delen av boken tar upp tillläggspaketet för symbolisk matematik. Fundamentala begrepp inom matematisk analys och linjär algebra behandlas ingående och i ett antal tillämpningsexempel visas hur man skriver program som integrerar analytiska och numeriska metoder. Boken innehåller ett stort antal övningsuppgifter med fullständiga lösningar. Boken lämpar sig därför väl för självstudier. Under fliken "Extramaterial" på bokens webbsida, studentlitteratur.se/31130, finns datafiler och material för att kunna köra exemplen i boken, här kommer även kompletterande material att finnas tillgängligt.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,41 MB

FILNAMN: MATLAB : beräkningar inom teknik och naturvetenskap - - med symbolisk matematik.pdf

ISBN: 9789144134246

FÖRFATTARE: Per Jönsson

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Matematiska beräkningar med MATLAB, 4 hp (TAIU07)

Boken behandlar programmering och beräkningar i MATLAB. Den presenterar de viktigaste och mest användbara begreppen och kommandona i MATLAB på ett systematiskt och överskådligt sätt. De behandlade område anknyter till olika tillämpningar inom tekniska och naturvetenskapliga ämnen. Läsaren stimuleras själv lösa uppgifter och att ...

Linjär algebra med tillämpningar - Utbildning - Malmö ...

MATLAB-beräkningar inom teknik och naturvetenskap: Amazon.es: Per Jönsson: Libros en idiomas extranjeros

RELATERADE BÖCKER