Petrus Canisius - Katolikernas lilla katekes

Petrus Canisius - Katolikernas lilla katekes-boken skrevs 2017-05-01 av författaren none. Du kan läsa Petrus Canisius - Katolikernas lilla katekes-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren none.

Rsfoodservice.se Petrus Canisius - Katolikernas lilla katekes Image

I Stockholm utgavs under Johan III:s tid en katolsk katekes på svenska, tryckt 1579/1580. Jesuiten Petrus Canisius, en av 1500-talets mest betydande katolska lärare och predikanter, är dess författare. Katolikernas lilla katekes kom ut på svenska drygt tio år efter översättningen av Luthers Lilla katekes (1567) och kan ses som en motreformatorisk skrift. Men den bör också ses i ett vidare pedagogiskt sammanhang, den syftade till att ge baskunskaper i kristen tro.I samband med reformationsminnet 2017 är det relevant att jämföra Canisius katekes med Luthers, men också att uppmärksamma de svenska katolikerna och deras förhoppningar innan Sverige 1593 definitivt blev ett lutherskt land. Därigenom får vi en klarare förståelse för denna komplexa brytningstid i svensk historia.Skara stiftshistoriska sällskap utger nu katekesen i modern bearbetning. Jesuitpater Fredrik Heiding, lektor i teologi vid Newmaninstitutet i Uppsala, har skrivit inledning och kommentarer till katekesen samt tecknat ett porträtt av Canisius.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,29 MB

FILNAMN: Petrus Canisius - Katolikernas lilla katekes.pdf

ISBN: 9789186681333

FÖRFATTARE: none

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Lilla katekesen | martin luthers lilla katekes (der kleine ...

Intervju om nyutgivning av Katolikernas lilla katekes. 15 juni, 2017 · Comments closed · I slutet av 1570-talet, under reformationstidevarvet, översattes jesuiten och kyrkoläraren Petrus Canisius Katolikernas lilla katekes till svenska och spreds i Stockholm. Den har nu getts ut på Skara stiftshistoriska sällskap, ...

PDF Katolikernas lilla katekes - Signum

Jesuiten Petrus Canisius, en av 1500-talets mest betydande katolska lärare och predikanter, är dess författare. Katolikernas lilla katekes kom ut på svenska drygt tio år efter översättningen av Luthers Lilla katekes (1567) och kan ses som en motreformatorisk skrift.

RELATERADE BÖCKER