Positioner i dans : Om genus, handlingsutrymme och dansrörelser i grundskolans praktik

Vill du läsa Positioner i dans : Om genus, handlingsutrymme och dansrörelser i grundskolans praktik pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Märtha Pastorek Gripson. Att läsa Positioner i dans : Om genus, handlingsutrymme och dansrörelser i grundskolans praktik online är nu så enkelt!

Rsfoodservice.se Positioner i dans : Om genus, handlingsutrymme och dansrörelser i grundskolans praktik Image

Märtha Pastorek Gripson undersöker hur föreställningar om maskulinitet och femininitet, dans och skolpraktik samverkar och skapar villkor för elevers genussubjektivitet. I avhandlingen ingår två delstudier med delvis olika fokus. Den första diskuterar de villkor, normer och ideal elever möter och svarar mot i dansundervisning i grundskolan. Den andra delstudien kastar ljus över hur elever i ett friare projekt skapar egna danskompositioner och vad för slags genuspositioneringar som görs i detta arbete.Märtha Pastorek är utbildad danspedagog och skolledare och hon har arbetat i de flesta skolformer med dans och lärande. Hon har anlitats som konsult, inspiratör och fortbildare i en rad sammanhang. Idag är hon verksam som universitetsadjunkt inom lärarutbildning, grundskolelektor och förskolechef.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,67 MB

FILNAMN: Positioner i dans : Om genus, handlingsutrymme och dansrörelser i grundskolans praktik.pdf

ISBN: 9789198242263

FÖRFATTARE: Märtha Pastorek Gripson

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Positioner i dans : Om genus, handlingsutrymme och ...

Positioner i dans : Om genus, handlingsutrymme och dansrörelser i grundskolans praktik av Märtha Pastorek Gripson Häftad , Svenska, 2016-10-06

Positioner i dans : Om genus, handlingsutrymme och ...

Dans på skolschemat påverkar elevers könsidentitet Nyhet: 2016-10-20 Märtha Pastorek Gripson har undersökt hur elevers syn på genus formas i och av de rörelser och värderingar de möter under danslektioner i samspelet med andra elever, lärare och skolmiljö.

RELATERADE BÖCKER