Bilden av historien 1b

Bilden av historien 1b-boken skrevs 2016-08-10 av författaren Dick Harrison,Katarina Harrison Lindbergh. Du kan läsa Bilden av historien 1b-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Dick Harrison,Katarina Harrison Lindbergh.

Rsfoodservice.se Bilden av historien 1b Image

Dick Harrison och Katarina Harrison Lindbergh är författare till läromedlet Bilden av historien, som levandegör de historiska texterna på ett helt nytt sätt genom hundratals bilder. Det är ett författarteam som garanterar både relevansen av urvalet av historiska skeenden och fakta utifrån ämnesplanens direktiv och användbarheten vid undervisningen. Läs mer Koppling till ämnesplanens centrala innehåll Bilden av historien återspeglar det centrala innehållet i ämnesplanen. För historia 1b innebär detta bl.a. att: I det inledande metodkapitlet finns grundläggande beskrivningar av begreppen historiesyn, historiebruk, historiemedvetande, epoker och källkritik, vilket ger eleverna verktygen för att själva kunna formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. Läromedlet belyser de tongivande förändringsprocesserna i vår historia som i vissa fall går tillbaka till den äldre historien och fortsätter under 1800- och 1900-talen och ibland även in i våra dagar. Hit hör t.ex. demokratiserings- och statsbildningsprocessen. Här presenteras inte bara storpolitiska händelseförlopp utan vi visar också på människors roll genom historien. Enskilda aktörer liksom grupper lyfts fram i de händelser som format vår samtid. Detta görs dels i den löpande texten, dels genom fördjupande porträtt. Med hjälp av frågeställningar och analyser i anslutning till varje kapitel får eleverna möjlighet att själva konkretisera innehållet och sätta det i ett större sammanhang. Genom de historiska källorna får eleverna insikt om hur historiska källor kan användas på olika sätt samtidigt som de får möjlighet att öva på tolkning av historiska texter och källkritisk granskning. Bilder levandegör historien Ett effektivt sätt att fånga elevers uppmärksamhet och väcka deras intresse av ett ämnesområde är att levandegöra det via bilder. Det är en av orsakerna till att Bilden av historien innehåller en mycket stor mängd illustrationer. En annan orsak är att bilderna förstärker texterna och skapar en större förståelse för stämningen under en viss epok. Ytterligare en orsak till den generösa bildsättningen är att vidga kunskaperna utöver bastextens information. Inledningsvis dominerar målningar och andra konstverk för att i takt med kamerans inträde gå över alltmer till fotografier. Texterna förmedlar både fakta och tidsandan Det är lätt att ryckas med av texterna som inte bara förmedlar fakta kring olika händelser och de röda trådarna dem emellan, utan också målar upp stämningen och tidsandan inom en epok. Här finns både vardagliga och hisnande livsöden samt antika dramer, science fiction, hjältar, feminister, slavar, terrorister, hippier, bilar, rymdhundar och sport. Det finns också gott om tips på litteratur, film och musik. Kvinnor lyfts fram Historia handlar om människor, därför finns det inom varje epok ett antal personporträtt av framför allt kvinnor. Syftet är att lyfta fram kvinnors betydelse genom historien och synliggöra deras påverkan på utvecklingen både vad gäller större händelser och mer vardagliga situationer. Om författarna Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet sedan 2003 och har gett ut ett fyrtiotal böcker. Han framträder ofta i radio och TV som historiskt sakkunnig. Katarina Harrison Lindbergh har ett förflutet som gymnasielärare i historia och svenska. Hon har arbetat både på kommunala och fristående skolor, samt handlett lärarstudenter. De senaste åren har hon skrivit populärhistoriska verk och skrivit artiklar i tidskrifter som Populär historia och Allt om historia.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,26 MB

FILNAMN: Bilden av historien 1b.pdf

ISBN: 9789147108206

FÖRFATTARE: Dick Harrison,Katarina Harrison Lindbergh

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Bilden av historien - Liber

author Harrison, Dick LU and Harrison Lindbergh, Katarina organization. History publishing date 2016-09 type Book/Report publication status published subject. History; categories

Bilden av historien 1b (Häftad, 2016) • Se priser (4 ...

Alla tiders historia 1b, elevbok är främst avsett för kursen Historia 1b. Boken är i huvudsak kronologiskt uppbyggd med tyngdpunkt på de två senaste århundradena. Kronologin kompletteras löpande med fördjupningar i historiesyn, övningar i källkritik med hjälp av autentiska dokument, och reflektioner över hur historien har använts av efterlevande generationer.

RELATERADE BÖCKER