Det pedagogiska ledarskapet

Det pedagogiska ledarskapet är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Arne Maltén. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Det pedagogiska ledarskapet online.

Rsfoodservice.se Det pedagogiska ledarskapet Image

Dagens ledningsfunktioner och förändringsarbete förutsätter en väl utvecklad förmåga till pedagogiskt ledarskap. Syftet med denna bok är att utifrån pedagogisk forskning samt praktisk erfarenhet ge läsaren grundläggande kunskaper inom området ledarskap – och då med pedagogiska förtecken. Författaren analyserar samspelet mellan ledarskap och människosyn, ledarskap och makt samt inte minst ledarskap och organisation. Efter en analys av traditionella organisations- och ledarskapsteorier får vi ta del av ett pågående doktrinskifte i riktning mot en lärande organisation och ett pedagogiskt ledarskap. Läsaren får även konkreta tips om hur ledarskapsutveckling kan gå till. Varje kapitel avrundas med en sammanfattning och diskussionsfrågor. Under den återkommande rubriken ”Pedagogiska tillämpningar” finns dessutom praktiska exempel på hur teorierna kan tillämpas i vardagssituationer. Boken riktar sig till lärare och lärarutbildare, men också till skolledare och andra utbildningsledare. Den är lämpad som kurslitteratur i momentet ledarskap i samband med studier i beteendevetenskap och utbildningsvetenskap vid högskolor och universitet. Många avsnitt bör även vara intressanta för ledare inom kommuner och landsting, liksom för ledare i småföretag.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,30 MB

FILNAMN: Det pedagogiska ledarskapet.pdf

ISBN: 9789144013893

FÖRFATTARE: Arne Maltén

LADDA NER
LÄSA ONLINE

PDF Pedagogiskt ledarskap i ett rektors- och ...

Förf. analyserar samspelet mellan ledarskap och människosyn, ledarskap och makt samt ledarskap och organisation. De traditionella organisations- och ledarskapsteorierna analyseras och utvecklingen mot en lärande organisation och ett pedagogiskt ledarskap förklaras. Läsaren får även konkreta tips om hur ledarskapsutveckling kan gå till.

Det pedagogiska ledarskapet | kvalitetsarbete oxledsskolan

PEDAGOGISKT LEDARSKAP I ETT REKTORS- OCH ORGANISATIONSPERSPEKTIV ©Bo Nestor Det pedagogiska ledarskapet är kärnan Koll på elevernas läsutveckling - det i skolledarrollen. Men hur gör man och pedagogiska ledarskapets Columbi ägg? vad gör man när man utövar det, om (Skolledaren, mars 2001) det finns det fler än en uppfattning.

RELATERADE BÖCKER