Ut ur mörkret : en bok om depressioner

Vill du läsa Ut ur mörkret : en bok om depressioner pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Miki Agerberg. Att läsa Ut ur mörkret : en bok om depressioner online är nu så enkelt!

Rsfoodservice.se Ut ur mörkret : en bok om depressioner Image

Depression är en av våra stora folksjukdomar. Ändå omges den fortfarande av ett mörker av tystnad, okunnighet och fördomar. Trots att det finns effektiva behandlingsmetoder, gör detta mörker att många av dem som drabbas inte söker eller inte får hjälp. Ut ur mörkret ger en bred och lättillgänglig genomgång av den senaste kunskapen om depressioner, och hur de kan behandlas, baserad på aktuell forskning. Men Miki Agerberg har också intervjuat en rad människor som, liksom han själv, har egna erfarenheter av depression. I boken finns bland annat djupintervjuer med sex kända svenskar. Denna upplaga är uppdaterad med ett långt, nyskrivet inledningskapitel om hur kunskapen inom depressionsområdet har utvecklats de senaste femton åren. Ut ur mörkret är en av de bästa böcker som skrivits om depressionssjukdomen. Det skriver Marie Åsberg, professor emeritus i psykiatri vid Karolinska Institutet, i förordet till den nya upplagan och fortsätter: Ut ur mörkret borde vara obligatorisk läsning för alla som i sin yrkesverksamhet stöter på deprimerade människor, men också för politiker och administratörer som har till uppgift att organisera vården av depressionssjukdomar. Den kan vara ett stort stöd för anhöriga, och något att hålla i handen för den som själv har varit i mörkret och är rädd för att komma dit igen.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,26 MB

FILNAMN: Ut ur mörkret : en bok om depressioner.pdf

ISBN: 9789144067704

FÖRFATTARE: Miki Agerberg

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Ut ur mörkret | Historiska Media

Depression eller depressionssyndrom är en psykisk sjukdom som, med psykiatrisk terminologi, ingår i de affektiva störningarna.Depressionerna kan klassificeras i någon av flera undergrupper. Vid depression finns en förhöjd risk för självmord.. Vid en depression lider den drabbade av en sänkning av det allmänna stämningsläget i psyket och bär på en känsla av sorg, detta även utan ...

Ut ur mörkret. En bok om depressioner - Miki Agerberg

Depression drabbar nästan varannan kvinna och var fjärde man i Sverige någon gång i livet och är därmed en av samtidens stora folksjukdomar. Ändå möts sjukdomen ofta med fördomar och okunnighet. Journalisten Miki Agerberg led själv av svår depression under flera år och med "Ut ur mörkret" vill han bryta tabut kring psykisk ...

RELATERADE BÖCKER