Detta rymmer en stor hemlighet : texter om äktenskap, sexualitet och samlevnad

Detta rymmer en stor hemlighet : texter om äktenskap, sexualitet och samlevnad-boken skrevs 2006-02-01 av författaren none. Du kan läsa Detta rymmer en stor hemlighet : texter om äktenskap, sexualitet och samlevnad-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren none.

Rsfoodservice.se Detta rymmer en stor hemlighet : texter om äktenskap, sexualitet och samlevnad Image

I Bibelns början berättas det om hur Gud skapar människan till man och kvinna, i dess slut beskrivs ett bröllop mellan Kristus och hans brud, som är kyrkan. Däremellan finns det många exempel på hur först relationen mellan Israels folk och Gud liknas vid förhållandet mellan en man och hans hustru, liksom det finns många exempel på hur relationen mellan Kristus och kyrkan skildras som förhållandet mellan bruden och brudgummen. Den bibliska berättelsen tycks alltså ge vid handen att detta med man och kvinna, äktenskap, sexualitet och samlevnad är något mycket viktigt, något som utgår från en grundstruktur som inte bara ligger på skapelseplanet utan också är insatt i själva frälsningsdramat. När arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse lånat Paulus uttryck Detta rymmer en stor hemlighet till titel för denna årsbok 2005, så vill man ge förnyad aktualitet åt denna insikt. Äktenskap, sexualitet och samlevnad är frågor som idag är i allra högsta grad aktuella. Under ganska lång tid har vi kunnat se en utveckling där flertalet av de äldre samhällsinstitutionernas företräde ifrågasatts, likaså det som uppfattats som äldre tiders moral, med den konsekvensen att människor på olika grundvalar valt att forma sina egna principer för sexualitet och samlevnad. Hur kan vi mot ovanstående bakgrund som kyrka idag förhålla oss till dessa frågor - det vill denna bok fokusera.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,44 MB

FILNAMN: Detta rymmer en stor hemlighet : texter om äktenskap, sexualitet och samlevnad.pdf

ISBN: 9789175803128

FÖRFATTARE: none

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Äktenskapet i Nya testamentet

Biblioteket rymmer ca 19 000 boktitlar och 20 akademiska tidskrifter samt ett 50-tal andra tidskrifter. ... Du godtar detta genom att du fortsätter att använda nättjänsterna. ... Detta rymmer en stor hemlighet... Texter om äktenskap, sexualitet och samlevnad / 2005.

Johanneisk brudmystik - Lund University

Han nämner här det nyssnämnda citatet ur Första Moseboken och tillägger: "Detta rymmer en stor hemlighet, här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan." Kärleken mellan man och hustru korresponderar alltså med kärleken mellan Kristus och kyrkan, ofta omtalad som "hon" i kristen tradition.

RELATERADE BÖCKER