Detta rymmer en stor hemlighet : texter om äktenskap, sexualitet och samlevnad

Detta rymmer en stor hemlighet : texter om äktenskap, sexualitet och samlevnad är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren none. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Detta rymmer en stor hemlighet : texter om äktenskap, sexualitet och samlevnad online.

Rsfoodservice.se Detta rymmer en stor hemlighet : texter om äktenskap, sexualitet och samlevnad Image

I Bibelns början berättas det om hur Gud skapar människan till man och kvinna, i dess slut beskrivs ett bröllop mellan Kristus och hans brud, som är kyrkan. Däremellan finns det många exempel på hur först relationen mellan Israels folk och Gud liknas vid förhållandet mellan en man och hans hustru, liksom det finns många exempel på hur relationen mellan Kristus och kyrkan skildras som förhållandet mellan bruden och brudgummen. Den bibliska berättelsen tycks alltså ge vid handen att detta med man och kvinna, äktenskap, sexualitet och samlevnad är något mycket viktigt, något som utgår från en grundstruktur som inte bara ligger på skapelseplanet utan också är insatt i själva frälsningsdramat. När arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse lånat Paulus uttryck Detta rymmer en stor hemlighet till titel för denna årsbok 2005, så vill man ge förnyad aktualitet åt denna insikt. Äktenskap, sexualitet och samlevnad är frågor som idag är i allra högsta grad aktuella. Under ganska lång tid har vi kunnat se en utveckling där flertalet av de äldre samhällsinstitutionernas företräde ifrågasatts, likaså det som uppfattats som äldre tiders moral, med den konsekvensen att människor på olika grundvalar valt att forma sina egna principer för sexualitet och samlevnad. Hur kan vi mot ovanstående bakgrund som kyrka idag förhålla oss till dessa frågor - det vill denna bok fokusera.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,21 MB

FILNAMN: Detta rymmer en stor hemlighet : texter om äktenskap, sexualitet och samlevnad.pdf

ISBN: 9789175803128

FÖRFATTARE: none

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Svenska nyheter - Missionsprovinsen

Hinduismen räknas som den äldsta bland världsreligionerna och har sina rötter i Indiens uråldriga historia och litteratur.. En dynamisk religion. Hinduismen har ingen grundare utan är istället uppbyggd på ett flöde kunskaper från många olika religioner som med tiden har bakats samman till en allsidig lära.

Kritiska reflektioner med anledning av ... - Stefan Swärd

… rymmer en stor hemlighet. Verkligheten, med man och kvinna, med kärlek och sexualitet, vilket leder fram till familjen som grundsten för det mänskliga samhället, har inte formats av en slump. Den visar vad Gud avser med människan och hennesliv. Han har fastställt äktenskapet som form för gemenskapen mellan man och kvinna.

RELATERADE BÖCKER