Bortom PISA

Bortom PISA-boken skrevs 2017-02-24 av författaren Joakim Landahl,Christian Lundahl,Jakob Billmayer,Janne Holmén,Johanna Ringarp. Du kan läsa Bortom PISA-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Joakim Landahl,Christian Lundahl,Jakob Billmayer,Janne Holmén,Johanna Ringarp.

Rsfoodservice.se Bortom PISA Image

Bortom PISA introducerar internationell och jämförande pedagogik, ett relevant forskningsfält för alla som är intresserade av hur utbildning tar form i en social kontext. Hur och varför skiljer sig olika länders skolor åt och hur kan vi studera dessa skillnader? Hur går det till när en viss typ av pedagogik sprider sig över nationella och kulturella gränser? Med ett internationellt perspektiv synliggör tio pedagogik- och utbildningsforskare dels den svenska utbildningstraditionens särdrag och förändringar, dels internationella trender och tendenser. Antologin visar en genväg förbi den cementerade debatten om skolans tillstånd genom att uppmärksamma frågor, fenomen och processer som inte synliggörs i internationella mätningar.Medförfattare till boken är Jakob Billmayer, universitetslektor i pedagogik vid Mittuniversitetet, Janne Holmén, docent i historia och verksam vid Uppsala universitet, Johanna Ringarp, doktor i historia och verksam vid Uppsala universitet, Linda Rönnberg, docent i statsvetenskap och verksam vid Umeå universitet, Petter Sandgren, doktorand i historia vid European University Institute i Florens, Barbara Schulte, docent i pedagogik och verksam vid Lunds universitet, Margareta Serder, vetenskaplig ledare vid FoU Skola i Skåne och Gita Steiner-Khamsi, professor vid Teachers College, Columbia University i New York.Bortom PISA vänder sig till alla verksamma i och kring skolan som vill bidra till att föra diskussionen om skolan framåt.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,99 MB

FILNAMN: Bortom PISA.pdf

ISBN: 9789127817630

FÖRFATTARE: Joakim Landahl,Christian Lundahl,Jakob Billmayer,Janne Holmén,Johanna Ringarp

LADDA NER
LÄSA ONLINE

PDF Böcker - s u

Böcker Landahl, Joakim & Lundahl, Christian (red.) (2017) Bortom PISA.Internationell och jämförande pedagogik.Stockholm: Natur och kultur. Landahl, J (2016) Politik och pedagogik.En biografi över Fridtjuv Berg.

Strategiskt lånande: John Dewey och den kinesiska ...

Ny bok: Bortom PISA - internationell och jämförande pedagogik "Dagens skola förbereder eleverna för en mycket större värld än vad den behövde göra för bara några decennier sedan. Detta är ett skäl till att dagens och framtidens lärare behöver bättre kunskaper om internationella frågor", skriver Joakim Landahl och Christian Lundahl, i antologin "Bortom PISA".

RELATERADE BÖCKER