Klinisk onkologi

Klinisk onkologi-boken skrevs 2013-08-16 av författaren Mef Nilbert. Du kan läsa Klinisk onkologi-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Mef Nilbert.

Rsfoodservice.se Klinisk onkologi Image

Klinisk onkologi är en handbok som ger grunderna i onkologi - läran om tumörsjukdomar. I Sverige drabbas var tredje person av cancer och nästan en halv miljon människor lever med eller efter en cancer sjukdom. Grundläggande kunskap om cancerutveckling, symtom, behandling och seneffekter är därför relevant inom många specialiteter. Boken tar upp handläggning av akuta onkologiska tillstånd och presenterar fakta om symtom, diagnostik, behandling och prognos vid olika tumörsjukdomar och hematologiska maligniteter. Klinisk onkologi riktar sig i första hand till läkarstuderande, AT-läkare och sjuksköterskor. Boken kan användas som kurslitteratur inom läkarutbildning och är lämpad som faktastöd såväl inom primärvården som under specialistutbildning inom cancerbehandlande specialiteter.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,70 MB

FILNAMN: Klinisk onkologi.pdf

ISBN: 9789144083421

FÖRFATTARE: Mef Nilbert

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Onkologi på Akademiska sjukhuset | Akademiska

Immunterapi i klinisk vardag. Att kombinera checkpoint-hämmare och kemoterapi

Klinisk onkologi | Stockholms Stadsbibliotek

Protokoll årsmöte 2020. Här kan du som inloggad medlem läsa protokoll och bilagor från SOFs årsmöte 20 mars 2020. Protokoll och bilagar 2020

RELATERADE BÖCKER