Kasamdialogen : salutogena samtal

Kasamdialogen : salutogena samtal är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Anders Hanson. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Kasamdialogen : salutogena samtal online.

Rsfoodservice.se Kasamdialogen : salutogena samtal Image

KasamDIALOGEN-Salutogena samtal är en pedagogisk samtalskortlek för få till salutogena samtal i arbetsgrupper på olika arbetsplatser. Vi spelar kort för att bygga värdegrund och mening! Med Känsla av Sammanhang (KASAM) som utgångspunkt har Anders Hanson tagit fram en kortlek som verktyg i en övning för främjande ledarskap. IDÉN Både ledarskap och medarbetarskap är något som blir till i sitt sammanhang. Då är upplevelsen av sammanhanget avgörande och en god Känsla av sammanhang något att sträva mot. Med denna övnings cirka 40 frågekort kan en grupp om 4-7 personer komma igång med förtroliga samtal om vad som gör tillvaron begriplig, hanterbar och meningsfull. Det är förunderligt att några frågekort kan vara så effektiva i att skapa öppenhet och nyfikenhet på varandra och våra olika tankar och reflektioner. En enkel förklaring är att samtalet startar vid en fråga eller ett påstående som står skrivet på ett kort. Det blir då lättare att betrakta och reflektera detta påstående utan att det behöver kännas privat. Med en lagom stor grupp och en god introduktion och "spelordning", så kan den fungera utmärkt för att komma in på såväl arbetslivets som livets mjuka frågor. Det blir ett otvunget sätt att få upp värdegrund och meningsfrågor "på bordet". INDIVIDEN I CENTRUM Frågorna handlar om mig själv men hela tiden med möjligheten att välja vad jag vill berätta och ta upp till gemensam reflektion. Frågorna överför begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet till ett mer konkret, vardagligt och i vissa delar också personligt plan. Vi får en struktur i dialogen som hjälper oss att hålla en trygg nivå där man kan vara personlig - utan att bli alltför privat. ÖPPENHET & TILLIT Reflektionen utgår från mig själv och hur jag upplever olika saker. I dialogen med andra får mina egna tankar nya infallsvinklar. Tillsammans får vi en upplevelse av att faktiskt ha väldigt mycket gemensamt och att det skapar en god känsla av att mötas i samtal som rör sig bortom vardagens "teater" och yta. UTVECKLING & LÄRANDE Genom att mötas på ett sätt som främjar relationen, blir vi tryggare när vi möts i vardagens roller. Förutsättningarna förbättras för gott bemötande och effektiv kommunikation, utveckling och lärande. Med KASAM som tankemodell har den främjande processen nu startat!

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,71 MB

FILNAMN: Kasamdialogen : salutogena samtal.pdf

ISBN: 9789198033946

FÖRFATTARE: Anders Hanson

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Salutogent Ledarskap för hälsosam framgång - Anders Hanson ...

Det blir mycket spännande att följa utvecklingen av detta. Boken Hälsopromotion i arbetslivet är redan igång att översättas från Engelska till Turkiska och kasamdialogen för salutogena samtal vill man gärna pröva. Även om det är en långsam resa att sprida salutogent ledarskap i Turkiet så är det underbart att vara här.

Uncategorized - KasamDIALOGEN®

I mitt arbete utgår jag från det salutogena förhållningssättet och använder teorier kring friskfaktorer och bemästringsstrategier i mötet med människor. ... Arbetar dessutom med coachande förhållningssätt både i samtal och i ledarskap, ... Kasamdialogen. Målet är att människor ska få syn på sina resurser, talanger och modeller.

RELATERADE BÖCKER