Dikter på vers och prosa

Dikter på vers och prosa är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Strindberg August. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Dikter på vers och prosa online.

Rsfoodservice.se Dikter på vers och prosa Image

Dikter på vers och prosa [1883] är Strindbergs första diktsamling. Bokens avdelningar baseras på diktarens liv men med omvänd kronologi. Den mest omfattande av dem, den satiriska »Sårfeber«, innehåller en av Strindbergs mest kända dikter, »Esplanadsystemet«. Övriga avdelningar är »Högsommar«, »Stormar« och »Ungdom och ideal«. August Strindberg [1849?1912] är sin egen litteraturhistoria, som en av de mest ryktbara, innovativa och mest produktiva svenskspråkiga författarna någonsin. Internationellt betraktas han som en av de största dramatikerna i modern tid, och ett flertal av hans prosaverk, i olika genrer, räknas till de viktigaste i vår klassiska kanon.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,58 MB

FILNAMN: Dikter på vers och prosa.pdf

ISBN: 9789174996586

FÖRFATTARE: Strindberg August

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Vanliga versmått - ingår i diktskolan SkrivarSidan.nu

Dikter på vers och prosa. Det är med ett egendomligt vemod, man läser Ola Hanssons diktsamling. Den gömmer inom sig så mycket förgånget - den har en höstlig, melankolisk stämning af efterskörd. Här möter oss en lyriker, hvilkens ursprungligt fina, ...

Synonymer till prosa - Synonymer.se

Sömngångarnätter på vakna dagar och strödda tidiga dikter Strindberg är även en betydande lyriker. Med Dikter på vers och prosa (1883) och Sömngångarnätter på vakna dagar (1884) åstadkom han en slagkraftig, både formellt och innehållsligt radikal lyrik som utmanade anhängarna av den idealistiska poesin.

RELATERADE BÖCKER