Maia Aela. Vindens barn och den nya människan

Maia Aela. Vindens barn och den nya människan-boken skrevs 2016-09-20 av författaren Jennyli Gustafsson. Du kan läsa Maia Aela. Vindens barn och den nya människan-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Jennyli Gustafsson.

Rsfoodservice.se Maia Aela. Vindens barn och den nya människan Image

Indianstammar ifrån Nord- och Sydamerika har i sina profetior i hundratals år bevarat en kosmisk plan. Profetiorna handlar om en ny gyllene tidsålder och en ny upplyst människa som ska leva i harmoni med varandra och Moder Jord. Den nya människan emanerar ur sanningens frö inom var och en av oss, och liknar i sin essens forna tiders inkamästare. Pachaqutiq var den Inka som lät bygga Machu Picchu, och som åstadkom skiftet från kungarike till imperium. Hans tid på tronen blev en omvälvande övergång till en ny tidsålder, som därmed kallades för en pachaquti. Dagens inkaättlingar, q"eroindianerna, menar att vi befinner oss i en sådan period just nu, och den fortsätter tills medvetandehöjningen är så pass stor att den nya tidsåldern, Taripaypacha, kan börja. Det är tiden då vi möter oss själva igen, och får kontakt med vårt gudomliga ursprung och våra gudomliga förmågor.Enligt profetian ska en man och en kvinna mötas och göra detta möjligt. Upptakten till den nya tidsåldern sker när dessa två kommer samman och börjar stråla av ett starkt ljus. Det strålande ljuset var karaktäristiskt för inkahärskaren eftersom han stod i direkt förbindelse med solguden Inti.Maias och Ernestos möte har varit förutbestämt i långa tider, och uppdraget går ut på att göra kunskapen tillgänglig för alla. I den tredje boken om Maia hittar hon äntligen hem till Peru och till inkarikets mystik. Hon möter de heliga bergen (Apus), de fantastiska skogsfolken och den mäktiga kondoren. Maias sex följe slag are, varav en är andinsk shaman, tar uppdraget på stort allvar eftersom de är väl införstådda med förfädernas visioner. Målet för Maia är att nå den gamla inkastaden Machu Picchu, och att därifrån återupprätta Moder Jords kom munika tion med Plejaderna, så att solgudar återigen får anlända Jorden på en stråle av ljus.Det är en pånyttfödelse som väntar för Moder Jord och för Dig. Du som läser denna bok, kopplas upp till mästare som väntar Dig, om du så vill. Ditt medvetande höjs och synkas med det nya ljuset. Timingen som sker, faller utanför alla ramar. Din och Mais väg följs åt. Hon visar dig vägen. Den nya Jorden och den nya människan skapas med Din hjälp. Var hälsad!

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,12 MB

FILNAMN: Maia Aela. Vindens barn och den nya människan.pdf

ISBN: 9789188097392

FÖRFATTARE: Jennyli Gustafsson

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Befria barnet: Den nya tidens barn...

MAIA AELA Vindens barn och den nya människan. ... Vi börjar alltmer likna vålnader som tror att vi fortfarande är människor, och som irrar runt i en värld där vi inte längre hör hemma.

Den kosmiska planen har bevarats inom indianernas ...

Hittade 42 produkter. Bild Objekt Pris Pris; Akleja ´Blue Barlow´ 50 st frön. 29 kr CDON.COM

RELATERADE BÖCKER