Narkotika : om problem och politik

Vill du läsa Narkotika : om problem och politik pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Jan Blomqvist,Johan Edman,Birgitta Göransson,Ingrid Sahlin,Per Ole Träskman. Att läsa Narkotika : om problem och politik online är nu så enkelt!

Rsfoodservice.se Narkotika : om problem och politik Image

Narkotikan väcker känslor, narkotikapolitiken likaså. Få politikområden har under så lång tid vållat så hårda strider som frågan om hur vi ska lösa narkotikaproblemen. Vid mitten av 1980-talet "segrade" den linje som förespråkade ett narkotikafritt samhälle och som anbefallde mycket strikta medel för att nå dit. Sverige har sedan dess konsekvent betraktat narkotikan som ett i hög grad allvarligt problem och antagit en internationellt sett mycket repressiv hållning och satsat betydande resurser för att nå det högt uppsatta målet. Efter femtio år står det nu klart att hoppet om att genom dessa satsningar skapa det narkotikafria samhället kommit på skam. Vad har hänt? Hur ser situationen ut idag? Vilka utmaningar står vi inför och vilka alternativ har vi för att möta de framtida utmaningarna? Detta är några av de centrala frågor som behandlas i denna bok där narkotikan som problem och politik granskas och sätts i ett samhällsvetenskapligt perspektiv.I bokens olika kapitel görs en bred granskning av bruk och missbruk av narkotika och av den historiska utvecklingen. Dessutom analyseras lagstiftning och kontroll, prevention, behandling och effekten av sådana åtgärder samt den svenska pressdebatten. Ett viktigt syfte är att beskriva dagens narkotikapolitiska situation och hur vi hamnat där."NARKOTIKA. Om problem och politik" vänder sig till exempelvis jurister och andra personer verksamma inom rättsväsendet, socialtjänsten, narkomanvården, politiker, journalister och forskare. Boken lämpar sig också väl för undervisning inom högskolan.Författarna är några av landets mest erfarna forskare och praktiker som på nära håll följt det svenska narkotikaproblemets utveckling.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,25 MB

FILNAMN: Narkotika : om problem och politik.pdf

ISBN: 9789139014157

FÖRFATTARE: Jan Blomqvist,Johan Edman,Birgitta Göransson,Ingrid Sahlin,Per Ole Träskman

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Narkotika : om problem och politik - Jan Blomqvist, Johan ...

Tidskriften Alkohol & Narkotikas podd (B)ruset tar upp frågor om droger, forskning och politik. Med Clara Henriksson och Julius von Wright.

Narkotika : om problem och politik - Jan Blomqvist, Johan ...

Narkotika : om problem och politik: Amazon.es: Jan Blomqvist, Johan Edman, Birgitta Göransson, Ingrid Sahlin, Per Ole Träskman, Daniel Törnqvist, Börje Olsson ...

RELATERADE BÖCKER