Skatter 2019 - - pension och försäkring

Skatter 2019 - - pension och försäkring-boken skrevs 2019-02-22 av författaren Bo-Göran Jansson. Du kan läsa Skatter 2019 - - pension och försäkring-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Bo-Göran Jansson.

Rsfoodservice.se Skatter 2019 - - pension och försäkring Image

Skatter 2019 - pension och försäkring inleds med en översiktlig beskrivning av skattesystemet med fokus på inkomstbeskattning av fysiska personer. Stort utrymme ägnas sedan åt hur personförsäkring behandlas i skattehänseende med tonvikt på framför allt avdragsfrågorna avseende såväl privat som tjänsterelaterad försäkring, men även avkastningsskattereglerna avseende försäkring lyfts fram. För att ge en så fullständig bild som möjligt av på marknaden förekommande alternativ behandlas även individuellt pensionssparande (IPS) och investeringssparkonto (ISK). Framställningen ger möjlighet till fördjupning genom hänvisningar till aktuella lagrum och relevant rättspraxis. Eftersom frågor inom området ofta rör tidigare gällande regler behandlas även vissa tidigare regleringar och viss framväxt av nu gällande regelsystem. Exempel, skatteberäkningar och, inte minst för undervisningsändamål, en lång rad övningsfrågor med svar illustrerar framställningen. Boken vänder sig till försäkrings förmedlare och övriga i försäkringsbranschen, men även till andra verksamma inom den finansiella sektorn som kommer i kontakt med pensions- och personförsäkringsskattefrågor. Boken är ett användbart hjälpmedel i det dagliga arbetet, men kan också användas vid utbildning avseende pensions- och försäkringsrelaterade skattefrågor inom personförsäkringsområdet. Skatter 2019 - pension och försäkring ingår i Bank & Försäkring - IFU, som är titlar vilka Studentlitteratur ger ut i samarbete med IFU - en del av IFL vid Handelshögskolan i Stockholm.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,76 MB

FILNAMN: Skatter 2019 - - pension och försäkring.pdf

ISBN: 9789144130361

FÖRFATTARE: Bo-Göran Jansson

LADDA NER
LÄSA ONLINE

7 skatteändringar att ha koll på inför 2020 - Make it

Pension / 2019-09-24 Från och med årsskiftet kan en miljon pensionärer få sänkt skatt. Onsdag den 18 september lämnade regeringen över årets höstbudget till riksdagen.

Skatter 2019 - - pension och försäkring - Bo-Göran Jansson ...

Pension / 2019-09-24 Från och med årsskiftet kan en miljon pensionärer få sänkt skatt. Onsdag den 18 september lämnade regeringen över årets höstbudget till riksdagen.

RELATERADE BÖCKER