Skatter 2019 - - pension och försäkring

Skatter 2019 - - pension och försäkring är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Bo-Göran Jansson. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Skatter 2019 - - pension och försäkring online.

Rsfoodservice.se Skatter 2019 - - pension och försäkring Image

Skatter 2019 - pension och försäkring inleds med en översiktlig beskrivning av skattesystemet med fokus på inkomstbeskattning av fysiska personer. Stort utrymme ägnas sedan åt hur personförsäkring behandlas i skattehänseende med tonvikt på framför allt avdragsfrågorna avseende såväl privat som tjänsterelaterad försäkring, men även avkastningsskattereglerna avseende försäkring lyfts fram. För att ge en så fullständig bild som möjligt av på marknaden förekommande alternativ behandlas även individuellt pensionssparande (IPS) och investeringssparkonto (ISK). Framställningen ger möjlighet till fördjupning genom hänvisningar till aktuella lagrum och relevant rättspraxis. Eftersom frågor inom området ofta rör tidigare gällande regler behandlas även vissa tidigare regleringar och viss framväxt av nu gällande regelsystem. Exempel, skatteberäkningar och, inte minst för undervisningsändamål, en lång rad övningsfrågor med svar illustrerar framställningen. Boken vänder sig till försäkrings förmedlare och övriga i försäkringsbranschen, men även till andra verksamma inom den finansiella sektorn som kommer i kontakt med pensions- och personförsäkringsskattefrågor. Boken är ett användbart hjälpmedel i det dagliga arbetet, men kan också användas vid utbildning avseende pensions- och försäkringsrelaterade skattefrågor inom personförsäkringsområdet. Skatter 2019 - pension och försäkring ingår i Bank & Försäkring - IFU, som är titlar vilka Studentlitteratur ger ut i samarbete med IFU - en del av IFL vid Handelshögskolan i Stockholm.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,73 MB

FILNAMN: Skatter 2019 - - pension och försäkring.pdf

ISBN: 9789144130361

FÖRFATTARE: Bo-Göran Jansson

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Skatter 2019 - - pension och försäkring (Häftad) • Se ...

Arbetsgivaravgifter betalas i Sverige från arbetsgivare till staten, beräknad som en procentuell avgift på den totala lönesumman för de anställda.Arbetsgivaravgifternas olika delar utgörs av specificerade avgifter till olika delar av socialförsäkringssystemet, och betalas som ett totalbelopp till Skatteverket.. I den allmänpolitiska debatten blandas ofta begreppen skatt ...

Arbetsgivaravgifter i Sverige - Wikipedia

Exempel, skatteberäkningar och, inte minst för undervisningsändamål, en lång rad övningsfrågor med svar illustrerar framställningen. Skatter 2017 - pension och försäkring ingår i Bank & Försäkring - IFU, som är titlar vilka Studentlitteratur ger ut i samarbete med IFU - en del av IFL vid Handelshögskolan i Stockholm.

RELATERADE BÖCKER