Man ur huse : hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i tidigmodern tid

Vill du läsa Man ur huse : hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i tidigmodern tid pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Mats Hallenberg,Johan Holm. Att läsa Man ur huse : hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i tidigmodern tid online är nu så enkelt!

Rsfoodservice.se Man ur huse : hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i tidigmodern tid Image

Den svenska statens historia under 1500- och 1600-talen handlar inte bara om kungar och krig utan också om de undersåtar som tvingades bära stormaktsdrömmen på sina axlar. Genom mer eller min dre våldsamma protester lyckades bönderna tvinga de styrande att förhandla om den förda politiken.Historikerna Mats Hallenberg och Johan Holm studerar de konflikter som skattekraven och rekryteringen av bondesol dater gav upphov till. Myterier, upplopp och förhandlingar skärskådas - vilka grupper stod bakom motståndet, varför protesterade de och vilket infly tande fick deras handlande på centralmaktens utveckling?Författarna visar på sambandet mellan militarisering och bondeinflytande och problematiserar förhållandet mellan de besuttna skattebönderna och lokalsamhällets fattiga. Böndernas politiska agerande och de kompromisser som följde på förhandlingarna kom att få avgörande betydelse för den moderna statens utformning. Effekterna av dem ser vi än idag.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,63 MB

FILNAMN: Man ur huse : hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i tidigmodern tid.pdf

ISBN: 9789188168702

FÖRFATTARE: Mats Hallenberg,Johan Holm

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Man ur huse : hur krig, upplopp och förhandlingar ...

Köp Man ur huse : hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i tidigmodern tid. Den svenska statens historia under 1500- och 1600-talen handlar inte bara om kungar och krig utan också om de undersåtar ...

Svenska statens framväxt sedd underifrån - Respons

Hem / Arkiv / Vol 102 Nr 2 (2017): 2/2017 / Granskningar Mats Hallenberg & Johan Holm, Man ur huse. Hur krig, upplopp och förhandlingar påverkade svensk statsbildning i tidigmodern tid

RELATERADE BÖCKER