Familjerätt för fastighetsmäklare

Vill du läsa Familjerätt för fastighetsmäklare pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Folke Grauers. Att läsa Familjerätt för fastighetsmäklare online är nu så enkelt!

Rsfoodservice.se Familjerätt för fastighetsmäklare Image

Boken riktar sig, som titeln säger, till fastighetsmäklare. Mäklaren konfronteras i snart sagt varje förmedlingsuppdrag med problem som har koppling till familjerätt. Boken innehåller en bred men ändå kortfattad framställning av de ekonomiska reglerna i familjerätten som rör makar, sambor och registrerade partner. Detsamma gäller reglerna om arv, testamente och dödsboförvaltning. De regler som är av särskilt intresse för en fastighetsmäklares verksamhet behandlas mera utförligt i det sammanhang de hör hemma och i texten finns fortlöpande anvisningar om vad mäklaren särskilt bör tänka på.I boken finns många exempel på handlingar (äktenskapsförord, bodelning, testamente, bouppteckning, skifteshandling m.m.) med olika innehåll, som skall visa vilken information en mäklare kan/skall hämta i handlingarna.Boken riktar sig till både mäklarstuderande och praktiskt verksamma fastighetsmäklare.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 5,61 MB

FILNAMN: Familjerätt för fastighetsmäklare.pdf

ISBN: 9789154405572

FÖRFATTARE: Folke Grauers

LADDA NER
LÄSA ONLINE

PDF Familjerätt - Lättläst information om lagar som gäller för ...

Välkommen till Familjerätts­socionomernas Riksförening - FSR . FSR bildades 1996 och är en förening för socionomer som arbetar med familjerättsliga frågor inom offentlig förvaltning. Arbetet inom FSR görs ideellt av föreningens styrelse, som väljs vid föreningens årsmöte i mars månad.

Försäkringar för fastighetsmäklare | Mäklarsamfundet

Uppgifter. 1 § Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska bedriva och främja ett kunskapsbaserat arbete och ansvara för kunskapsförmedling i frågor som rör socialnämndernas familjerättsliga ärenden om 1. barns vårdnad, boende och umgänge, 2. fastställande av faderskap och föräldraskap, 3. samarbetssamtal som sker på uppdrag av domstol, och

RELATERADE BÖCKER