Makten och ärligheten : ledarskap i praktiken

Makten och ärligheten : ledarskap i praktiken är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Elisabeth Aldstedt,Johanna Hansson. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Makten och ärligheten : ledarskap i praktiken online.

Rsfoodservice.se Makten och ärligheten : ledarskap i praktiken Image

I Makten och ärligheten får vi ta del av några bibliotekschefers upplevda verklighet, hur de får, eller inte får, saker att hända. Hur blir det till exempel när förändringsretoriken ska omsättas i praktisk handling? Johanna Hanssons och Elisabeth Aldstedts gemensamma erfarenheter härrör från folkbiblioteken men deras frågeställningar är tillämpbara långt utanför biblioteksvärlden. Det handlar om människor och relationer, det handlar om att föra verksamheten framåt och det handlar om att åstadkomma resultat. I bokens första del beskriver författarna sina erfarenheter av arbete med ledarskap, i andra delen lyfts tre faktorer fram som de menar att allt ledarskap kretsar kring: uppdrag, system och det personliga ledarskapet. Sist i boken ges exempel på effekter av att arbeta systematiskt med ledarutveckling. Det finns få böcker som kombinerar ledarskap och bibliotek - Makten och ärligheten gör det. Förutom till bibliotekschefer, vänder sig boken till alla som har erfarenhet av att arbeta med ledarskap inom offentlig sektor till exempel projektledare, verksamhetsutvecklare eller team-ledare. Materialet är delvis hämtat från djupintervjuer med biblioteks-chefer, något som varvas med författarnas egna reflektioner samt frågor som utgångspunkt för fortsatta samtal. Elisabeth Aldstedt är utbildad socionom och har trettio års erfarenhet av arbete som chef inom olika kommunala verksamheter. Johanna Hansson är utbildad bibliotekarie och har arbetat som chef på olika bibliotek under de senaste cirka femton åren.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,14 MB

FILNAMN: Makten och ärligheten : ledarskap i praktiken.pdf

ISBN: 9789170188121

FÖRFATTARE: Elisabeth Aldstedt,Johanna Hansson

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Makten och ärligheten : ledarskap i praktiken - Elisabeth ...

Makten och ärligheten : ledarskap i praktiken Mp3-skiva av Elisabeth Aldstedt , Johanna Hansson Mp3-skiva , Svenska, 2019-01-29

Makten och ärligheten : ledarskap i praktiken by johanna ...

Idag börjar kursen Ledarskap i praktiken som ledds av erfarna Elisabeth Aldstedt.Under kursen kommer deltagarna få möjlighet att utmana och utveckla sitt ledarskap. Svensk biblioteksförening jobbar för starka bibliotek, och ett starkt och medvetet ledarskap är en nyckelfaktor.

RELATERADE BÖCKER