Är det detta som kallas postmodernism? : en studie i Katarina Frostensons och Stig Larssons diktning

Är det detta som kallas postmodernism? : en studie i Katarina Frostensons och Stig Larssons diktning-boken skrevs 2019-06-15 av författaren Victor Malm. Du kan läsa Är det detta som kallas postmodernism? : en studie i Katarina Frostensons och Stig Larssons diktning-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Victor Malm.

Rsfoodservice.se Är det detta som kallas postmodernism? : en studie i Katarina Frostensons och Stig Larssons diktning Image

Postmodernism. Termen kom i svang i Sverige någon gång på 1980-talet, då kontinentala filosofiska och estetiska strömningar plötsligt och oförutsett sköljde in över landet och fick bäring på den samtida debatten. Men hur relevant är egentligen begreppet för perioden som helhet? I sin avhandling Är det detta som kallas postmodernism? utforskar Victor Malm det märkliga ordet som tycks betyda olika saker varje gång det används. Samtidigt är boken en studie av två svenska poeter som vid flera tillfällen har kallats för just postmodernister - Katarina Frostenson och Stig Larsson - en karakterisering som, menar författaren, delvis leder fel. Det är inte litteraturen i sig som är postmodern, utan snarare de stora socio kulturella förändringar som litteraturen genomgick under andra hälften av 1900- talet. Som ett alternativ till termen föreslår Malm den amerikanske litteraturvetaren Fredric Jamesons begrepp "postmodernitet", ett ord som betonar rörelser i tiden hellre än estetiska ideal. Genom läsningar av Frostenson och Larsson avhandlar Malm också frågor om modernismen som ideologi, poesins plats och funktion i en postmodern verklighet, dåliga dikter, mimologi, bildstormande, litteraturens slut, kitsch - och vad postmodernism är eller egentligen borde vara.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,26 MB

FILNAMN: Är det detta som kallas postmodernism? : en studie i Katarina Frostensons och Stig Larssons diktning.pdf

ISBN: 9789172475540

FÖRFATTARE: Victor Malm

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Är det detta som kallas postmodernism? En studie i ...

Är det detta som kallas postmodernism? Victor Malm Är det detta som kallas postmodernism? En studie i Katarina Frostensons och Stig Larssons diktning Övriga - språk och litteratur 2019. Svenska. ISBN: 978 91 7247 554 0. Låna boken. Sidansvarig: louice.cardell_hepp kansliht.lu se 2020-04-15.

Är det detta som kallas postmodernism? | ellerströms förlag

En studie i Katarina Frostensons och Stig Larssons diktning, är ovanlig så till vida att den har recenserats i alla större dagstidningar. När skedde det senast med en doktorsavhandling? Delvis har det naturligtvis att göra med att ämnet för avhandlingen blev extra aktuellt i samband med konflikterna runt Svenska Akademien.

RELATERADE BÖCKER