Barns musikkomponerande i tradition och förändring och förändring

Barns musikkomponerande i tradition och förändring och förändring är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Anniqa Lagergren. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Barns musikkomponerande i tradition och förändring och förändring online.

Rsfoodservice.se Barns musikkomponerande i tradition och förändring och förändring Image

Anniqa Lagergren undersöker vad som sker när barn komponerar musik tillsammans i grupp. Aktiviteter kring komposition är iscensatta och analyserade i en kulturskola och en grundskola. Fokus i studien är det lärande som skapas i dessa aktiviteter samt de skilda villkor som de båda skolformerna utgör.Denna doktorsavhandling har genomförts inom ramen för forskarskolan i utbildningsvetenskap vid Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, Göteborgs universitet. Studien är en doktorsavhandling i estetiska uttrycksformer (musik) med inriktning mot utbildningsvetenskap vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,67 MB

FILNAMN: Barns musikkomponerande i tradition och förändring och förändring.pdf

ISBN: 9789197999311

FÖRFATTARE: Anniqa Lagergren

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Avhandlingar - Högskolan för scen och musik, Göteborgs ...

En kvalitativ studie om familjehemmens biologiska barns upplevelser av förändringen i syskonskaran Sandra Eek & Maria Larsson ... den vanligaste formen av placering för barn och unga i Sverige. Lagen om fosterbarnsvård infördes redan 1902 och därmed har traditionen av att placera barn varit lång (Socialstyrelsen, 2014).

Hur dokumenterar man barns lärprocesser? - Bedömning och ...

Förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta är nödvändig i ett samhälle som präglas av stort informationsflöde och kontinuerlig förändring. Barn som tillhör de nationella minoriteterna, där urfolket samer ingår, ska även stödjas i sin språkutveckling i sitt nationella minoritetsspråk och främjas i sin utveckling av ...

RELATERADE BÖCKER