Ekonomisk kulturhistoria : bildkonst, konsthantverk och scenkonst 1720-1850

Vill du läsa Ekonomisk kulturhistoria : bildkonst, konsthantverk och scenkonst 1720-1850 pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Klas Nyberg,Mikael Ahlund,Axel Hagberg,Mats Hayen,Håkan Jakobsson. Att läsa Ekonomisk kulturhistoria : bildkonst, konsthantverk och scenkonst 1720-1850 online är nu så enkelt!

Rsfoodservice.se Ekonomisk kulturhistoria : bildkonst, konsthantverk och scenkonst 1720-1850 Image

Ekonomisk kulturhistoria Bildkonst, konsthantverk och scenkonst 1720-1850 Det svenska 1700-talets kulturhistoria var inte bara estetisk, den var också materiell. Boken fokuserar på en förbisedd men central aspekt av 1700-talets kulturella guldålder: konstnärers och konsthantverkares ekonomi i det dåtida Stockholm som var ett centrum för kulturarbetare och deras mecenater, och deras arbete ansågs ha nationalekonomisk betydelse. Konst och hantverk var föremål för en aktivistisk statlig politik sedan slutet av 1600-talet. Man betraktade konstindustrin som en del av ett näringspolitiskt sammanhang. Främjandet av handel och manufaktur var tänkt att skapa ett växande välstånd inom landet efter det krigiska 1600-talet. Därför lagstiftade man i början av 1700-talet om nya institut, det var då som hallrätten och konstakademien tillkom. De främjade en friare konstnärlig utveckling jämfört med skråväsendet samtidigt som konst och konsthantverk blev mer kommersiellt inriktat och ibland ekonomiskt framgångsrikt. Konst blev nu även en vara som såldes på en växande marknad. De flesta konstnärer identifierade sig som hantverkare. En viktig fråga bakom antologins undersökningar är i vilken grad kulturarbetares försörjning skilde sig åt beroende på vilka institutioner de tillhörde: skråväsendet, hovet, adliga hushåll, konstakademien eller hallrätten. Den andra huvudfrågan är hur de undersökta konstnärerna och konsthantverkarnas finansiella nätverk var sammansatta. Deras ekonomi bestod av ett komplicerat spindelnät av krediter. De hade dels fordringar och skulder mellan varandra för köp av material, varor och tjänster. Dels hade de fordringar på kunder och skulder till privata bankirer och mecenater. Deras ekonomi utgjorde en myriad av finansiella transaktioner och borgensförbindelser. Det visar de många konkurserna. Bokens undersökningar har utformats i ett samarbete mellan disciplinerna konstvetenskap och ekonomisk historia efter internationella förebilder. Undersökningarna omfattar såväl yrkena målare, möbelsnickare och scenarbetare som fallstudier av Pehr Hilleström, Pehr Hörberg och Carl Enhörning. Klas Nyberg är verksam som professor i modevetenskap vid Stockholms universitet. Han har en bakgrund som professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet med inriktning på 1700-talets näringsliv och finansväsen.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,20 MB

FILNAMN: Ekonomisk kulturhistoria : bildkonst, konsthantverk och scenkonst 1720-1850.pdf

ISBN: 9789187151095

FÖRFATTARE: Klas Nyberg,Mikael Ahlund,Axel Hagberg,Mats Hayen,Håkan Jakobsson

LADDA NER
LÄSA ONLINE

LIBRIS - Ekonomisk kulturhistoria

Bildkonst, konsthantverk och scenkonst 1720-1850 Antologi om konstnärers och konsthantverkares situation i 1700-talets Stockholm, då intresset för konst spred sig till de bredare folklagren. Ekonomisk kulturhistoria mängd

Nyberg klas - ekonomisk kulturhistoria - bildkonst ...

EKONOMISK KULTURHISTORIA Bildkonst, konsthantverk och scenkonst 1720-1850 KLAS NYBERG (RED.) KULTURHISTORISKA BOKFÖRLAGET . Innehäll Förord 7 INLEDNING 1. Ekonomisk lculturhistoria 11 KLAS NYBERG Inledning 11 Antologins problemställningar 14 Antologins uppläggning 15

RELATERADE BÖCKER