Tro och vetande

Tro och vetande-boken skrevs 2013-09-09 av författaren Hedenius Ingemar. Du kan läsa Tro och vetande-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Hedenius Ingemar.

Rsfoodservice.se Tro och vetande Image

Ingemar Hedenius välkända och kontroversiella klassiker Tro och vetande utkom 1949. Den lade grunden för en av Sveriges mest omfattande kulturdebatter.Hedenius angrepp mot kristendomen, teologin och Svenska kyrkan blev mycket framgångsrikt och bokens skarpa argumentation förändrade den svenska religionskritiken i grunden.1949 gavs Tro och vetande ut för första gången, men de frågor boken väcker och den diskussion den gav upphov till är tveklöst lika aktuella nu som då.Hedenius budskap om att bara tro på ?sådant som det finns förnuftiga skäl att hålla för sant? är ännu ledstjärna för dem som värnar det sekulära samhället och vetenskapens roll. Tro och vetande har som få andra texter kunnat engagera en bred publik i en svår och viktig filosofisk diskussion

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,79 MB

FILNAMN: Tro och vetande.pdf

ISBN: 9789186061791

FÖRFATTARE: Hedenius Ingemar

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Arken | Om tro och vetande

Enligt författaren utgick tro- och vetandedebatten från en otillräcklig analys av vad som avses med tro och »vetande». Debatten vilade dessutom på en oreflekterad ideologisk grundsyn - gemensam för både Hedenius och hans kristna opponenter - enligt vilken kunskap och religiös tro inte har något med varandra att skaffa.

Vad menas med begreppen "tro" och "vetande"? | hammerth.se

Tro och vetande Clas Svahn. UFO-HÖSTEN 1996 HAR varit intensiv. Aldrig tidigare har det skrivits och pratats så mycket om UFO i media och bland folk i allmänhet. Arkiv X och succéfilmen Independence Day har på något sätt sprängt alla vallar, speciellt bland ungdomen som tagit till sig tankarna och spänningen i filmerna.

RELATERADE BÖCKER