Hivernation - upplevelser av HIV

Vill du läsa Hivernation - upplevelser av HIV pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren none. Att läsa Hivernation - upplevelser av HIV online är nu så enkelt!

Rsfoodservice.se Hivernation - upplevelser av HIV Image

Hivernation - boken som bryter tystnaden Hivernation är en bok som vill berätta om hiv. Författaren Miguel Ángel Fraga som kommer från Kuba lever själv med hiv och har i Hivernation sammanställt ett trettiotal intervjuer och samtal. Samtal med människor i Skåne som berättar om sina upplevelser av hiv i dag. Boken tar upp olika perspektiv på hiv och vad sjukdomen innebär för människor som lever eller arbetar med den. Tillsammans med de medverkande i boken bjuder författaren på nedslag i människors liv med reflekterande, konstaterande, fåordiga och mångordiga skildringar. Än finns inga botemedel och med bromsmedicinerna har hiv blivit en kronisk och behandlings-bar sjukdom. En sjukdom att leva med. I Sverige är det i dag få som dör av hiv och aids, men trots det rör hiv oss alla. Fraga låter olika röster komma till tals och visar upp ett aktuellt tillstånd för många, och avsnitten varierar i stil och språk beroende på vem som berättar sin historia. I intervju-, brev- och samtalsform skildrar Fraga hur hiv ser ut för människor i dag, människor som du och jag. För många hivpositiva kan det fortfarande vara svårt att tala om sin sjukdom. En sjukdom som i dag är en del av livet för många, och samtidigt en beståndsdel som komplicerar tillvaron på grund av attityder och okunskap. Det är inte alltid lätt för den som är hivpositiv att hantera stigma och diskriminering i samhället, och med boken vill Fraga bryta den tystnad som omgärdar hiv.Hivernation återger personliga berättelser och känslor, men bjuder även läsaren på fakta om hiv och ger historiska tillbakablickar såväl som nulägesbilder. Bokens titel är en ordlek med det engelska ordet "hibernation" som betyder att gå i ide, med vilket författaren vill belysa ett samhällsklimat av stigma, tystnad, rädsla och okunskap. Ett klimat som ofta reducerar den som är hivpositiv. Med Hivernation vill Fraga öppna upp för diskussioner och debatt kring hiv.Miguel Ángel Fraga är född 1965 och uppvuxen på Kuba. Han är poet och författare och har en examen i konsthistoria vid Havanna universitet. Språket i Fragas texter är uttrycksfullt och reflekterande. Fraga har tidigare utkommit med sju böcker på spanska i Chile, Spanien och på Kuba. Hivernation är hans första bok på svenska.Hivernation är ett unikt samarbetsprojekt mellan de ideella föreningarna Noaks Ark Skåne och Positiva Gruppen Syd och Region Skåne.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,63 MB

FILNAMN: Hivernation - upplevelser av HIV.pdf

ISBN: 9789198073904

FÖRFATTARE: none

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Hivernation - upplevelser av HIV: Amazon.co.uk ...

Området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter omfattar hela befolkningen och genom människans hela liv. Det är ett område med betydelse för varje människas självkänsla, nära relationer och välbefinnande, oavsett ålder, funktionsförmåga, kön, könsidentitet eller könsuttryck och är en av hälsans bestämningsfaktorer.

Hiv - Rav

Hiv kan överföras via blod, till exempel om du delar sprutor med andra för att spruta in droger i blodet. Ett barn kan få hiv av sin mamma under graviditeten, vid förlossningen eller genom bröstmjölken om mamman har hiv. Risken är dock mycket låg om mamman får hivbehandling. Att leva med någon som har hiv

RELATERADE BÖCKER