Sjuksköterskans utsatthet : Att hantera traumatiska upplevelser i arbetet

Vill du läsa Sjuksköterskans utsatthet : Att hantera traumatiska upplevelser i arbetet pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Huub Buijssen. Att läsa Sjuksköterskans utsatthet : Att hantera traumatiska upplevelser i arbetet online är nu så enkelt!

Rsfoodservice.se Sjuksköterskans utsatthet : Att hantera traumatiska upplevelser i arbetet Image

"Jag kan knappt sova på natten och om jag lyckas somna väcks jag av mardrömmar, badande i svett. Jag mår förfärligt dåligt." Så beskriver en sjuksköterska sin situation efter att ha blivit överfallen av en våldsam patient. Det finns en växande insikt om att sjuksköterskor kan få långvariga psykiska men av omskakande händelser i arbetet. Den här boken ger vägledning ut ur krisen för den som drabbats, men även för kolleger, chefer och närstående. Sjuksköterskor berättar till exempel om misslyckanden i vården och om övergrepp de råkat ut för. Mot bakgrund av detta drar författaren upp riktlinjer för självhjälp och visar konkret hur stöd kan ges. Det finns en växande insikt om att sjuksköterskor kan få långvariga psykiska men av omskakande händelser som de dras in i på sina arbeten. Den här boken ger vägledning ut ur krisen genom fallbeskrivningar, teoretisk bakgrund och praktiska tips. Inledningsvis ges utrymme åt sjuksköterskors egna berättelser. Till exempel skildrar en person hur han kände sig då flera av hans patienter på kort tid begick självmord och en annan hur hon led av ångest efter en felbehandling som fick ödesdigra konsekvenser för patienten. Att få läsa om sådana erfarenheter är viktigt, inte minst för att de som utsatts för trauman tenderar att bli isolerade och att skämmas över sina starkt känslomässiga reaktioner. Vad som är normala sätt att reagera, både psykiskt och fysiskt, efter mycket dramatiska händelser beskrivs och undersökningar om trakasserier och övergrepp redovisas. Därefter följer riktlinjer för självhjälp, inklusive tre checklistor. En ger konkreta råd om vad den drabbade själv kan göra. En annan lista redovisar tecknen på att professionell hjälp behövs. Dessutom ges förslag till familj, vänner och kolleger som vill stödja en person som drabbats av en chockartad upplevelse. Författaren betonar vikten av att arbetsledningen ser till att personal som gått igenom traumatiska händelser i yrket får stöd. Han visar hur man kan gå till väga genom att informera och att inrätta stödgrupper. När dessa grupper skall tillkallas och hur det första stödsamtalet kan genomföras diskuteras också i denna bok, som hjälper läsaren att finna strategier för att lämna traumatiska upplevelser bakom sig. Översättning Katarina Wesslén-Lindahl Huub Buijssen är psykolog med inriktning på psykogerontologi. Han arbetar som klinisk psykolog på W.A. Hoeve psykiatriska sjukhus i Utrecht, Nederländerna, och har skrivit flera böcker om hur man stödjer människor i kris

INFORMATION

DIMENSIONERA: 3,30 MB

FILNAMN: Sjuksköterskans utsatthet : Att hantera traumatiska upplevelser i arbetet.pdf

ISBN: 9789127070318

FÖRFATTARE: Huub Buijssen

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Sjuksköterskans utsatthet att hantera traumatiska ...

Att som sjuksköterska vara uppmärksam på PTSD- symtom och dess ... med flyktingbarn i kris och det är då vikigt att kunna hantera det. För att kunna ge ... traumatiska upplevelser, för att komma fram till en minsta gemensam nämnare för en symtombild.

Starkt psykiskt påfrestande arbete innebär större risker ...

Att som sjuksköterska vara uppmärksam på PTSD- symtom och dess ... med flyktingbarn i kris och det är då vikigt att kunna hantera det. För att kunna ge ... traumatiska upplevelser, för att komma fram till en minsta gemensam nämnare för en symtombild.

RELATERADE BÖCKER