Hugo Tamm : den motvillige industrialisten

Hugo Tamm : den motvillige industrialisten-boken skrevs 2019-03-07 av författaren Gunnar Winqvist. Du kan läsa Hugo Tamm : den motvillige industrialisten-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Gunnar Winqvist.

Rsfoodservice.se Hugo Tamm : den motvillige industrialisten Image

Hugo Tamm (1840-1907) Hugo Tamm blev tidigt en stor ägare i flera stora svenska industriföretag, Husqvarna Vapenfabrik, Iggesunds Bruk och Österbybruk. Han blev ägare genom arv och för att hjälpa släktingar snarare än intresse eller kunskap om industri. Flera av företagen hamnade i djupa kriser som gjorde att han fick engagera sig för att företagen skulle överleva. Kriserna berodde både på dåliga konjunkturer och på dåliga ledningar. Hugo Tamm lärde sig vad som krävs av en huvudägare i företag och mot slutet av 1800-talet var hans företagsgrupp en av de största och mest betydande i Sverige. Den här boken är historien om hur Hugo Tamm, från början en passiv och oengagerad ägare successivt lär sig hur han ska utöva sin makt och ta sitt fulla ansvar som ägare. Han var en relativt ovanlig ägare under Sveriges industrialisering genom att han påverkade företagen indirekt. Han arbetade i styrelser och valde företagsledning inte genom att själv sköta företagen. På det sättet var han en föregångare till många av de ägarfamiljer som senare blivit så betydelsefulla för Sveriges näringsliv. Hans tid som ägare omfattar 40 år, från 1867 till hans bortgång 1907. Denna period är kanske den mest spännande perioden i historien om hur Sverige blev ett industriland. Hugo Tamm var också engagerad i politik och samhällsfrågor och spelade en stor roll i sekelskiftets politiska liv som en moderat liberal politiker. Hans starka värderingar påverkade hans politiska ställningstaganden bl.a. genom ett starkt engagemang i kvinnofrågor. Hans erfarenheter bidrog till att han utvecklade ett synsätt på företagsägande där ägare, anställda och samhället gemensamt har intresse av och del i företagens framgång. Hugo Tamm var en sammansatt person som formades av brukspatronernas tid, både när det gäller affärer och med en paternalistisk syn på medarbetare och förhållande till samhället som företaget verkade i. Samtidigt var han modern genom att han var ett tidigt exempel på en ägare som kunde vara klarsynt och se vilka krav marknadens utveckling ställde, även om det medförde förändringar som kunde vara nog så smärtsamma. Gunnar Winqvist har arbetat som managementkonsult sedan mitten av 1970-talet, framförallt med företags strategi och organisation. Hans intresse för företagshistoria väcktes redan på 1970-talet under hans tid på forsknings- och konsultföretaget SIAR. Där grundlades hans uppfattning att en förståelse av ett företags historia är nödvändig för att kunna förstå de dagsaktuella frågorna. Detta har varit ett viktigt perspektiv under hela min karriär på konsultföretagen Arkitraven och Trinovo.Under senare år har han ägnat sig åt att förverkliga en gammal ambition, att studera företags historia och dokumentera den. Hans projekt om Hugo Tamm är det första resultatet av detta.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 5,13 MB

FILNAMN: Hugo Tamm : den motvillige industrialisten.pdf

ISBN: 9789188931702

FÖRFATTARE: Gunnar Winqvist

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Hugo Tamm - den motvillige industrialisten - Nättidningen ...

Boken "Hugo Tamm - den motvillige industrialisten", som är skriven av Gunnar Winqvist, handlar om en av Sveriges ovanligare industriägare, som till en början var ganska ointresserad och oengagerad men kom att bli en föregångare vad gäller att indirekt driva sina företag via styrlseuppdrag.

Carl XVI Gustaf - Den motvillige monarken - Ljudbok ...

Fiskerettar i saltvatn er eit rettsområde som i stor grad har vore regulert av publikumssedvanar, og bare mindre delar av materien har i særlege høve vorte handsama i lov, rettspraksis eller juridisk litteratur. Ved sida av denne sparsame, og over tid og i tema svært spreidde dokumentasjonen knytt til einskildsaker eller særlege geografiske område, er fiskerettar i saltvatn dokumentert i ...

RELATERADE BÖCKER