Vart tog du vägen, drottning Kerstis kråka?

Vill du läsa Vart tog du vägen, drottning Kerstis kråka? pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Claes Siöstedt. Att läsa Vart tog du vägen, drottning Kerstis kråka? online är nu så enkelt!

Rsfoodservice.se Vart tog du vägen, drottning Kerstis kråka? Image

Vad har blåkråkan, mellanspetten och svarta storken gemensamt? Inte mer än att de här fascinerande fåglarna har försvunnit som häckfåglar i Sverige. Tre av hittills nio arter som lämnat vårt land sedan mitten av 1800-talet. Och fler är vi på väg att mista. Dubbelbeckasinen har vi kvar men är idag undanträngd till det inre Norrland, efter att en gång i tiden ha varit allmän ända nere i Skåne. Å andra sidan har närmare fyrtio nya arter etablerat sig under årens lopp. Det är förstås glädjande! Men det oroar mig att åtskilliga gammalsvenska fågelarter har så svårt att finna sig tillrätta i Sverige. Det öppna och betespräglade jordbrukslandskapet har närmast totalt förändrats på de flesta håll. De olikåldriga och vandringsvänliga skogar, som jag ännu på 1970-talet kunde ströva i, är allt svårare att finna idag. Många av våra tidigare vanliga fåglar har starkt minskat - de trivs inte längre i monokulturernas ensidiga landskapstyper och kämpar för sin överlevnad. Med den här lilla betraktelsen vill jag beskriva vad som hänt och samtidigt porträttera fyra fågelarter som var och en företräder biotoper som vi bara har kvar som små fragment. Är det möjligt att vi trots allt kan få tillbaka några av de fågelarter som har lämnat vårt land? Men även behålla så många som möjligt av de arter som idag är starkt hotade? Är det en utopi att förena en rationell produktion i jordbruket och skogen med samtidig hänsyn till ett landskap som också rymmer en mångfald inom växt- och djurvärld? Jag vill tro att det är möjligt. Författaren har flera böcker bakom sig om det svenska kulturlandskapet. Senast Svedjerök Oxhandel Fiskebönder (Carlsson bokförlag, 2005).

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,57 MB

FILNAMN: Vart tog du vägen, drottning Kerstis kråka?.pdf

ISBN: 9789175272078

FÖRFATTARE: Claes Siöstedt

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Evenemang arkiv - Fågelföreningen i Norrköping, FiNk

Den 16 oktober kommer författaren Claes Siöstedt för att berätta om sin nya bok "Vart tog du vägen, drottning Kerstis kråka?". Boken tar upp vad det förändrade jordbrukslandskapet betytt för våra fågelarter, bland annat på Öland. Claes Siöstedt är bosatt i Västervik där han tidigare arbetat som bibliotekarie.

Vart tog du vägen, drottning Kerstis kråka (Siöstedt)

Claes har skrivit boken "Vart tog du vägen. drottning Kerstis kråka" Vi vill gärna att ni anmäler er senast den 22 febr. till Kerstin O tel. 0702 916 917 Varmt Välkomna

RELATERADE BÖCKER