Manifest för en ny realism

Manifest för en ny realism-boken skrevs 2014-12-12 av författaren Maurizio Ferraris. Du kan läsa Manifest för en ny realism-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Maurizio Ferraris.

Rsfoodservice.se Manifest för en ny realism Image

Finns det bara tolkningar och åter tolkningar, men inga egentliga fakta? Existerar det inte någon värld utanför texten? Är allt beroende av våra begrepp?I detta Manifest för en ny realism, som fått stor uppmärksamhet i Italien, vänder sig filosofen Maurizio Ferrraris med kraft mot det postmodernistiska tänkande som ifrågasätter begrepp som ?verklighet?, "sanning" och ?objektivitet?. Den intellektuella frigörelse som postmodernisterna - eller åtminstone somliga av dem - har utlovat uppfattar Ferraris som bedrägligt illu sorisk. Och som en inbjudan till ett intellektuellt och kulturellt självmord.Ferraris drar en tydlig gräns mellan ontologi och epistemologi, vad som finns och vad vi vet. Allting är inte beroende av våra begreppsscheman, men vissa delar av verkligheten är det. Sociala objekt som pengar skiljer sig från naturliga objekt som träd och stenar, men det hindrar oss inte från att ha objektiv kunskap om båda typerna av objekt.Maurizio Ferraris, född 1956, är professor i filosofi vid universitetet i Turin. Han är författare till en lång rad böcker och Manifest för en ny realism summerar hans arbete under de senaste decennierna inom kunskapsteori, ontologi och estetik.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,27 MB

FILNAMN: Manifest för en ny realism.pdf

ISBN: 9789171734365

FÖRFATTARE: Maurizio Ferraris

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Svensk Tidskrift » Levande dualism eller realism?

Att undervisa i religionskunskap : en ämnesdidaktisk introduktion bok Björn Falkevall pdf. Av jord är du kommen .pdf Hämta Mikael Bergstrand. Azorerna med karta hämta PDF Terry Marsh. Barbapapa -: sandslottet Tison pdf. Barrikaden valde mig : Ada Nilsson läkare i kvinnokampen bok - Kristina Lundgren .pdf.

Manifest för en ny realism - Maurizio Ferraris - heftet ...

MANiFEST FöR EN Ny TiDSANDA är framtaget av migrations- och integrationsgruppen inom Sveriges kristna råd och publicera-des första gången i samband med ett seminarium i Almedalen den 1 juli 2013. Manifest för en ny tidsanda - i migrationens, medmänsklighetens och mångfaldens tecken

RELATERADE BÖCKER