Ökad insyn i fristående skolor. SOU 2015:82. : Betänkande från Utredningen om offentlighetsprincipen i fristående skolor

Vill du läsa Ökad insyn i fristående skolor. SOU 2015:82. : Betänkande från Utredningen om offentlighetsprincipen i fristående skolor pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Utbildningsdepartementet. Att läsa Ökad insyn i fristående skolor. SOU 2015:82. : Betänkande från Utredningen om offentlighetsprincipen i fristående skolor online är nu så enkelt!

Rsfoodservice.se Ökad insyn i fristående skolor. SOU 2015:82. : Betänkande från Utredningen om offentlighetsprincipen i fristående skolor Image

Föreslår att förskoleklassen kvarstår som en egen skolform men blir obligatorisk. Enligt förslaget ska skolplikt då inträda vid sex års ålder. Utredningen föreslår även att skolplikten ska förlängas, under högst ett år för en elev som inte har uppnått behörighet till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan efter att ha avslutat den högsta årskursen i grundskolan. Skolhuvudmännen bestämmer om den förlängda skolplikten ska fullgöras inom ett introduktionsprogram i gymnasieskolan eller i grundskolan. Förslagen föreslås införas läsåret 2017/18. Vidare föreslår utredningen att huvudmannen ska erbjuda undervisning i lovskola till elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte nå kunskapskraven eller som har gått ut årskurs 9 och inte blivit behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Deltagande i lovskola ska vara frivilligt för eleverna.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 2,32 MB

FILNAMN: Ökad insyn i fristående skolor. SOU 2015:82. : Betänkande från Utredningen om offentlighetsprincipen i fristående skolor.pdf

ISBN: 9789138243503

FÖRFATTARE: Utbildningsdepartementet

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Ökad insyn i fristående skolor. SOU 2015:82. : Betänkande ...

06 februari 2019. Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag. Promemorian innehåller en analys av om lagförslagen i lagrådsremissen Offentlighetsprincipen ska gälla i fristående skolor (U2018/00617/GV) behöver kompletteras för att offentlighetsprincipen ska kunna införas hos huvudmän för fristående skolor som är börsnoterade aktiebolag eller dotterbolag till ...

Ökad insyn i fristående skolor. SOU 2015:82. - Norstedts ...

Utredningen om införande av offentlighetsprincipen i fristående skolor överlämnar sitt betänkande. Utredningen om införande av offentlighetsprincipen i fristående skolor överlämna idag sitt betänkande SOU 2015:82 Ökad insyn i fristående skolor till Utbildningsminister Gustav Fridolin.

RELATERADE BÖCKER