Kartor över narrativ praktik

Kartor över narrativ praktik är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Michael White. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Kartor över narrativ praktik online.

Rsfoodservice.se Kartor över narrativ praktik Image

"Det är inte personen som är problemet, det är problemet som är problemet." Människor är inte fel i sig, utan de har i olika utsträckning mer eller mindre stora svårigheter att handskas med i livet. I vår tids tilltagande objektivisering av människor, där det i allt större utsträckning handlar om att söka efter fel på individen för att sedan åtgärda personen, kom den narrativa terapin med en teori och ett förhållningssätt som hjälper oss att hitta fram till en alternativ, fylligare berättelse om oss själva. Detta öppnar upp för nya idéer, ny energi och ger tillgång till resurser som finns men som "problemet" förhindrar oss att använda. I Kartor över narrativ praktik sammanfattar och förklarar Michael White de viktigaste terapeutiska idéer och metoder som innefattas i den narrativa terapin: externaliserande samtal, om-författande samtal, åter-knytande samtal, definitionsceremonier, samtal som framhäver unika tillfällen samt ställningsbyggande samtal. Boken innehåller gripande fallexempel med detaljerade förklaringar och kommentarer vilket gör det lättare att förstå hur Michel White arbetade. Han är generös med att dela med sig av sina tankar och känslor vilket gör läsningen än mer givande, både för nybörjaren och den mer erfarna narrativa praktikern.    Citat Erik Abrahamsson:"Michaels Whites sista bok ger oss en möjlighet att följa med i de två poler som var en del av Michaels karaktäristika både som person och terapeut. Hans ständiga, oförtröttliga strävanden att bryta ner ett verksamt terapeutiskt förhållningssätt till en vägledande teori, med ett delvis utmanande språkbruk som blir förklarlig när man parallellt får följa hans smittsamt, synbart enkla och respektfulla samtal. Michaels terapeutiska stil utgjorde en härlig kombination av en tålmodig respektfull socialantropolog och en hoppingivande snabb allt-är-möjligt terapeut. "Kartor över narrativ praktik" bjuder in oss till detta!"

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,10 MB

FILNAMN: Kartor över narrativ praktik.pdf

ISBN: 9789144085333

FÖRFATTARE: Michael White

LADDA NER
LÄSA ONLINE

LIBRIS - Kartor över narrativ praktik ...

• Narrativ praktik som en dekonstruerande praktik. • Att bli "medlem" i sitt eget liv •"Outsider Wittness group"-utveckling av det reflekterande teamet. Introduktion till Narrativ Praktik Kursledare Mats Widsell leg. psykoterapeut, systemisk handledarutbildning i Danmark, utbildning i narrativ praktik i Australien.

Lappskatteland - Wikipedia

Visa kartor över månadens medelbyvind i procent av medelvärdet 1996-2015 Normalvärden (1961-1990) För att olika orters klimatuppgifter ska kunna jämföras måste värdena avse samma tidsperiod.

RELATERADE BÖCKER