Ekonomistyrning : övningsbok

Ekonomistyrning : övningsbok är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Jan Greve,Peter Öhman. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Ekonomistyrning : övningsbok online.

Rsfoodservice.se Ekonomistyrning : övningsbok Image

Till grund för denna övningsbok ligger läroboken Ekonomistyrning - principer och praxis av Jan Greve. Övningsuppgifterna omfattar områden som prestationsstyrning med finansiella och icke-finansiella nyckeltal, aktivitetsstyrning, hållbarhetsstyrning, budgetering, produkt- och investeringskalkylering, avvikelseanalys, internprissättning, intern redovisning och rapportering samt kostnadsanalys. Övningarna har olika karaktär. Några uppgifter syftar närmast till att kontrollera förståelsen av facktermer eller att ge möjlighet att öva på grundläggande samband. Andra övningar är mer komplexa och här kan olika tekniker blandas. Slutligen finns det uppgifter av mer problematiserande karaktär som pekar på motsägelser som kan finnas och som syftar till att uppmuntra till ett mer självständigt och kritiskt förhållningssätt. Det finns utförliga lösningsförslag till samtliga uppgifter. Ekonomistyrning - principer och praxis riktar sig till grundläggande kurser i ekonomistyrning vid universitet och högskolor.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,45 MB

FILNAMN: Ekonomistyrning : övningsbok.pdf

ISBN: 9789144094410

FÖRFATTARE: Jan Greve,Peter Öhman

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Ekonomistyrning - övningsbok

Ekonomistyrning - Beslut och handling är en utökning till en mer allomfattande bok som kan ses som en språklära i ekonomi. I denna nya upplaga har Elin K. Funck tillkommit som medförfattare. Boken har utökats med ett helt nytt kapitel om hållbart företagande och flera nya exempel samt diskussions- och arbetsuppgifter.

Den nya ekonomistyrningen Övningsbok med lösningar

Till grund för denna övningsbok ligger läroboken Ekonomistyrning - principer och praxis av Jan Greve. Övningsuppgifterna omfattar områden som prestationsstyrning med finansiella och icke-finansiella nyckeltal, aktivitetsstyrning, hållbarhetsstyrning, budgetering, produkt- och investeringskalkylering, avvikelseanalys, internprissättning, intern redovisning och rapportering samt ...

RELATERADE BÖCKER