Ekonomistyrning : övningsbok

Vill du läsa Ekonomistyrning : övningsbok pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Jan Greve,Peter Öhman. Att läsa Ekonomistyrning : övningsbok online är nu så enkelt!

Rsfoodservice.se Ekonomistyrning : övningsbok Image

Till grund för denna övningsbok ligger läroboken Ekonomistyrning - principer och praxis av Jan Greve. Övningsuppgifterna omfattar områden som prestationsstyrning med finansiella och icke-finansiella nyckeltal, aktivitetsstyrning, hållbarhetsstyrning, budgetering, produkt- och investeringskalkylering, avvikelseanalys, internprissättning, intern redovisning och rapportering samt kostnadsanalys. Övningarna har olika karaktär. Några uppgifter syftar närmast till att kontrollera förståelsen av facktermer eller att ge möjlighet att öva på grundläggande samband. Andra övningar är mer komplexa och här kan olika tekniker blandas. Slutligen finns det uppgifter av mer problematiserande karaktär som pekar på motsägelser som kan finnas och som syftar till att uppmuntra till ett mer självständigt och kritiskt förhållningssätt. Det finns utförliga lösningsförslag till samtliga uppgifter. Ekonomistyrning - principer och praxis riktar sig till grundläggande kurser i ekonomistyrning vid universitet och högskolor.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,97 MB

FILNAMN: Ekonomistyrning : övningsbok.pdf

ISBN: 9789144094410

FÖRFATTARE: Jan Greve,Peter Öhman

LADDA NER
LÄSA ONLINE

(PDF) Boken om ekonomistyrning - övningsbok

Denna övningsbok utgör ett komplement till Boken om ekonomistyrning. Övnings­boken knyter an till huvudbokens breda introduktion till ekonomistyrning och innehåller övningar som är uppbyggda kring situationer i såväl tillverknings-, tjänste- och handelsföretag som offentlig sektor och civilsamhälle.

Den nya ekonomistyrningen Övningsbok med lösningar ...

Till grund för denna övningsbok ligger läroboken Ekonomistyrning - principer och praxis författad av Jan Greve. Ekonomistyrning beskrivs utifrån såväl ett ägarperspektiv där tyngdpunkten ligger på ansvar och ansvarsuppföljning som utifrån ett verksamhetsperspektiv med fokus på beslut, planering och ekonomisk analys.

RELATERADE BÖCKER