Psykiatrisk etik

Psykiatrisk etik är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Jan-Otto Ottosson. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Psykiatrisk etik online.

Rsfoodservice.se Psykiatrisk etik Image

Psykiatrisk etik tar upp ett brett spektrum av etiska problem som personal inom psykiatrin kan ställas inför. Problemen har sällan några självklara svar och här presenteras heller inte några färdiga regler för hur man ska handla i en viss situation utan tanken är att boken ska fungera som utgångspunkt för reflektion och analys utifrån grundläggande etiska principer.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 3,10 MB

FILNAMN: Psykiatrisk etik.pdf

ISBN: 9789147053179

FÖRFATTARE: Jan-Otto Ottosson

LADDA NER
LÄSA ONLINE

PDF Etisk problematik vid vård av psykospatienter

Expertis, evidens och etik i beslut om tvångsvård Projektets syfte . Projektets övergripande syfte är att analysera hur rättsliga beslut om psykiatrisk tvångsvård tas respektive motiveras i de svenska förvaltningsrätterna, samt hur etiska värden som autonomi, liv och hälsa balanseras i rättstillämpningen.

PDF Etisk problematik vid vård av psykospatienter

Etik De etiska frågeställningarna i vården berör oss, inte enbart som yrkesutövare utan också som människor. Det kan till exempel handla om svåra ställningstaganden i livets början och slutskede, om värdighet för äldre och bemötande av anhöriga.

RELATERADE BÖCKER