Preskription av skattefordringar

Vill du läsa Preskription av skattefordringar pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Mats Höglund,Marie Karlsson-Tuula,Ylva Larsson,Nils-Bertil Morgell. Att läsa Preskription av skattefordringar online är nu så enkelt!

Rsfoodservice.se Preskription av skattefordringar Image

Preskription av skattefordran innebär att staten förlorar sin rätt att kräva ut sin fordran och att någon åtgärd för att få betalt för denna inte får göras. Detta är av stort intresse för såväl staten som den skattskyldige. Staten riskerar att förlora stora skatteintäkter om preskriptionsreglerna är alltför generöst utformade. Men om reglerna verkar alltför ensidigt till statens fördel riskerar den skattskyldige att drabbas av oproportionerligt hårda ekonomiska påföljder som i värsta fall kan försätta honom i konkurs eller medföra andra irreparabla skador. Boken behandlar framför allt preskription av skattefordringar, men även andra viktiga näraliggande områden som misstagsbetalning (condictio indebiti) till skattekonton och preklusion tas upp. Boken vänder sig såväl till praktiskt verksamma ekonomer och jurister som till studenter.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,78 MB

FILNAMN: Preskription av skattefordringar.pdf

ISBN: 9789139020356

FÖRFATTARE: Mats Höglund,Marie Karlsson-Tuula,Ylva Larsson,Nils-Bertil Morgell

LADDA NER
LÄSA ONLINE

scientometrics.flov.gu.se

Lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare.

Lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m ...

Lag om preskription av skattefordringar m.m. Härigenom föreskrivs följande. Tillämpningsområde . 1 5 Denna lag är tillämplig i fråga om preskription . av det allmännas fordran, som skall drivas in enligt bestämmelserna i uppbördslagen (1953z272). Preskriptionstid . 2 5 Preskriptionstiden är fem år.

RELATERADE BÖCKER