Att lära in ute för hållbar utveckling

Att lära in ute för hållbar utveckling är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Lisa Behrenfeldt,Elisabet Brömster,Gordon Eadie,Annette Fredman,Helene Grantz. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Att lära in ute för hållbar utveckling online.

Rsfoodservice.se Att lära in ute för hållbar utveckling Image

Målgrupp: F-9 Författare: Lisa Behrenfeldt, Elisabet Brömster, Gordon Eadie, Annette Fredman, Helene Grantz, Josefine Gustafsson, Birgitta Jansson, Stina Lindblad, Lotta Lundberg, Annika Manni, Ann-Sofie Tedenljung, Ammi Wohlin Om boken Hållbar utveckling ska genomsyra undervisningen i alla skolformer, men hur ska det gå till? Att lära in ute för hållbar utveckling vänder sig till lärare i årskurs F-9 som vill skapa förståelse och sammanhang kring begreppet hållbar utveckling. Bokens 340 sidor innehåller övningar som bäst genomförs utomhus på skolgården, i naturen nära skolan eller i samhället, men också konkreta tips på för- och efterarbete inomhus. Här finns både korta och lite längre övningar och teman som bidrar till att ge eleverna handlingskompetens, insikt och möjlighet att påverka sin egen situation. Hållbar utveckling brukar sägas ha tre perspektiv, det ekologiska, det ekonomiska och det sociala. Boken är indelad efter dessa och den ekologiska ingången behandlar biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Den ekonomiska ingången behandlar resurshushållning, livsstil och förädling av mat och andra produkter. Den sociala ingången innehåller övningar som handlar om global rättvisa och demokrati. Alla övningar är ämnesintegrerade och kopieringsunderlag finns sist i boken tillsammans med förklarande ordlistor och tabell över hur övningarna kopplar till Lgr 11. Under 30 år har naturskolorna i Sverige arbetat för att ställa om till ett hållbart samhälle. Ett åttiotal ämnesövergripande, praktiska och väl beprövade övningar som ger kunskap om och konkretiserar hur eleverna kan bidra till en hållbar utveckling finns nu samlade i Att lära in ute för hållbar utveckling.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,77 MB

FILNAMN: Att lära in ute för hållbar utveckling.pdf

ISBN: 9789197960083

FÖRFATTARE: Lisa Behrenfeldt,Elisabet Brömster,Gordon Eadie,Annette Fredman,Helene Grantz

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Läromedel och produkter | naturskola.se

Hållbar utveckling - vad betyder det? Hållbar utveckling är ett begrepp som används för att peka ut en önskvärd samhällsutveckling. Den kanske vanligast förekommande definitionen av begreppet kommer ur Bruntlandkommissionens rapport "Vår gemensamma framtid" som publicerades i 1987:

Att lära in ute | Hållbar Stad

Att lära för hållbar utveckling, SOU 2004:104 (pdf 1 MB) Vid FN:s toppmöte om hållbar utveckling i Johannesburg år 2002 förklarade statsminister Göran Persson att Sverige skulle vara värd för ett internationellt möte om utbildning för hållbar utveckling.

RELATERADE BÖCKER