Det globala folkhemmet

Vill du läsa Det globala folkhemmet pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Karl-Erik Andersson. Att läsa Det globala folkhemmet online är nu så enkelt!

Rsfoodservice.se Det globala folkhemmet Image

Bakgrund till idé om ett globalt folkhemGUD har skapat biosfären, planeten och universum. Alla människor har ett ansvar för skapelsen. Vi skall älska vår nästa som oss själva och eftersom vi alla är bröder och systrars oavsett ras eller utseende skall vi bygga det gemensamma globala folkhemmet.Ett hållbart samhälle som bygger på solidaritet och omtanke är nödvändigt. Problemen och utmaningarna på vår planet är stora. Krig och katastrofer ligger som hot i horisonten. Boken visar på lösningar för detta i en ny social och ekonomisk ordning baserad på kristen livsstil och tro.Även den som inte är troende kan läsa denna bok för att finna råd till hur dagens globala problem kan lösas. Det finns många djärva och radikala förslag på hur världen borde organiseras i boken.Men i en tid med många globala problem och hotande katastrofer behöver vi gå till botten med den ondska som orsakar det som intebör ske.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,88 MB

FILNAMN: Det globala folkhemmet.pdf

ISBN: 9789174659603

FÖRFATTARE: Karl-Erik Andersson

LADDA NER
LÄSA ONLINE

PDF Det nya folkhemmet - Göteborgs universitet

Det nya folkhemmet 10 det här till något som alla människor i Sverige kunde begripa, vare sig de var professorer eller hade sexårig folkskola: folkhemmet, sa Ingvar Carlsson. - I begreppet låg framför allt solidaritet och jämlikhet. enligt socialdemo-kratins uppfattning skulle samhället vara som det goda hemmet, där man tar

Kontakta oss - Folkhemmet

I en globaliserad värld krävs det att solidariteten är global, ett annat folkhem måste byggas. Ett starkare, ett mer robust och ett som vågar extraordinära insatser när extraordinära omständigheter kräver det. Socialdemokraterna vågade inte kräva kapitalet på pengar före strömmen av skyddsbehövande.

RELATERADE BÖCKER