Panträtt

Panträtt-boken skrevs 2012-12-03 av författaren Gösta Walin,Göran Millqvist,Annina H Persson. Du kan läsa Panträtt-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Gösta Walin,Göran Millqvist,Annina H Persson.

Rsfoodservice.se Panträtt Image

I boken Panträtt ges en sammanhängande, aktuell överblick över hur panträtt i olika former upplåts och säkerställs liksom hur den kan gå förlorad och hur den realiseras. Därvid redogörs också för hur finansiella instrument och andra immateriella tillgångar ska hanteras ur ett panträttsligt perspektiv. Boken är främst avsedd för praktikern som behöver få konkreta svar på olika tillämpningsfrågor inom panträtten men är värdefull även för rättsvetenskapen genom den breda översikt den ger. Sedan förra upplagan av Gösta Walin utkom år 1998 har flera viktiga rättsfall tillkommit jämte en del ny lagstiftning som påverkar panträttsliga spörsmål.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,87 MB

FILNAMN: Panträtt.pdf

ISBN: 9789139016038

FÖRFATTARE: Gösta Walin,Göran Millqvist,Annina H Persson

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Pantsättning vid bolån - konsumenternas.se

Panträtt i fast egendom, inteckning och pantbrev. Dela: Som säkerhet för en skuld kan en fastighetsägare få inskrivning i fastigheten till ett visst belopp, s.k. inteckning. En inteckning görs hos den lokala inskrivningsmyndigheten Lantmäteriet, som då utfärdar ett bevis om att sådan har skett i fastigheten.

Panträtt i fast egendom - Pantsättning av fastighet ...

Fast och lös egendom - hus, fastigheter och bostadsrätter. Vi går även igenom vad som ingår i köpet vid bostadsaffärer.

RELATERADE BÖCKER