Panträtt

Panträtt är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Gösta Walin,Göran Millqvist,Annina H Persson. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Panträtt online.

Rsfoodservice.se Panträtt Image

I boken Panträtt ges en sammanhängande, aktuell överblick över hur panträtt i olika former upplåts och säkerställs liksom hur den kan gå förlorad och hur den realiseras. Därvid redogörs också för hur finansiella instrument och andra immateriella tillgångar ska hanteras ur ett panträttsligt perspektiv. Boken är främst avsedd för praktikern som behöver få konkreta svar på olika tillämpningsfrågor inom panträtten men är värdefull även för rättsvetenskapen genom den breda översikt den ger. Sedan förra upplagan av Gösta Walin utkom år 1998 har flera viktiga rättsfall tillkommit jämte en del ny lagstiftning som påverkar panträttsliga spörsmål.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,60 MB

FILNAMN: Panträtt.pdf

ISBN: 9789139016038

FÖRFATTARE: Gösta Walin,Göran Millqvist,Annina H Persson

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Jordabalk (1970:994) Svensk författningssamling 1970:1970 ...

Panträtt i fast egendom: Värdet av panträtt etc. Hantering av pantbrev. Översiktligt om inteckning i fast egendom. Legal förmånrätt. Värdering för panträttsprövning - översiktlig ...

Pantbrev & Pantsättning - SBAB

Det är vanligt att det står att bostaden är pantsatt i objektbeskrivningen. Här redogör vi för begreppet pantsättning och förklarar vad det innebär.

RELATERADE BÖCKER