Milstolpar och fallgropar i matematikinlärningen : matematikdidaktisk teori om misstag, orsaker och åtgärder

Vill du läsa Milstolpar och fallgropar i matematikinlärningen : matematikdidaktisk teori om misstag, orsaker och åtgärder pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Per-Olof Bentley,Christine Bentley. Att läsa Milstolpar och fallgropar i matematikinlärningen : matematikdidaktisk teori om misstag, orsaker och åtgärder online är nu så enkelt!

Rsfoodservice.se Milstolpar och fallgropar i matematikinlärningen : matematikdidaktisk teori om misstag, orsaker och åtgärder Image

Hur kan matematikundervisningen bedrivas, så att alla elever förstår? I Milstolpar och fallgropar i matematikinlärningen delar författarna med sig av sina erfarenheter från stora forskningsprojekt. Här redogör de för de matematiska milstolpar som elever måste uppnå för att kunna gå vidare och hur de som hamnat i fallgropar kan få hjälp med att utveckla sina förmågor. Läs mer I matematiken finns många fallgropar som eleverna kan hamna i, och som gör att de inte klarar av nästa teoretiska moment. De misstag eleverna gör är systematiska, dvs. ett stort antal elever gör likartade fel. I den här boken får lärarna hjälp med att identifiera misstagen och kartlägga orsakerna till dessa, och de får förslag på vilka åtgärder som bör vidtas. Boken tar upp problem som kan uppstå inom alla de olika momenten i matematikens centrala innehåll, från årskurs 1 i grundskolan till och med kursen Matematik 2 på gymnasiet. Om författarna Per-Olof Bentley är lärarutbildare samt fil. dr i matematikdidaktik och docent vid Göteborgs universitet. Han har varit Skolverkets expert när det gäller djupanalysen av TIMSS-resultaten i Sverige. Christine Bentley är fil. dr i språkdidaktik, forskare och lärare med lång erfarenhet av matematikundervisning. Tillsammans har de genomfört ett stort forskningsprojekt om matematikutvecklingen i Lilla Edets kommun. De har dessutom analyserat orsakerna till elevers misstag i matematik i ett antal kommuner i västra Sverige.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 4,32 MB

FILNAMN: Milstolpar och fallgropar i matematikinlärningen : matematikdidaktisk teori om misstag, orsaker och åtgärder.pdf

ISBN: 9789147105854

FÖRFATTARE: Per-Olof Bentley,Christine Bentley

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Milstolpar och fallgropar i matematikinlärningen ...

Milstolpar och fallgropar i matematikinlärningen : matematikdidaktisk teori om misstag, orsaker och åtgärder Komihåglistan är tom Drag och släpp hit för att lägga till titel

Speciallärarutbildning med specialisering mot ...

Milstolpar och fallgropar I matematikinlärningen. Matematikdidaktisk teori om misstag, orsaker och åtgärder. Stockholm: Liber (valda delar ca. 100 sidor) Bergius, L. m.fl (Reds). (2011). Matematik ett grundämne. Nationellt centrum, NCM. (Valda delar, ca. 100 s.) (Vänder sig till grundskolans tidigare år) ELLER Wallby mfl (Reds.) (2014).

RELATERADE BÖCKER