Specialpedagogik 2

Specialpedagogik 2-boken skrevs 2013-06-15 av författaren Sonja Svensson Höstfält. Du kan läsa Specialpedagogik 2-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Sonja Svensson Höstfält.

Rsfoodservice.se Specialpedagogik 2 Image

Specialpedagogik 2 fördjupar och utvecklar kunskaperna inom specialpedagogiken. I boken har författaren lyft fram barnperspektivet även om innehållet ska kunna användas i verksamheter som vänder sig till alla åldrar. Innehållet i boken präglas av det salutogena perspektivet och de fyra grundpelarna i värdegrundsarbete: ömsesidig trygghet - hänsyn - respekt - tillit. Med utgångspunkt i berättelser vill författaren förtydliga begrepp och förklaringar samt ge eleven möjlighet till reflektion över etiska dilemman.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,77 MB

FILNAMN: Specialpedagogik 2.pdf

ISBN: 9789152316061

FÖRFATTARE: Sonja Svensson Höstfält

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Specialpedagogik 2 - Ljudfiler | Sanoma Utbildning

specialpedagogik nr 2 2019. Foto: Aline Lessner. Fortsatta brister i särskoleplaceringar. Akutellt En femtedel av alla underlag till placeringar i särskola som Skolinspektionen tittat på får fortfarande kritik. Det visar statistik som tidningen Specialpedagogik gått igenom.

Specialpedagogik 1, upplaga 2 | Sanoma Utbildning

Forskning i specialpedagogik Vid Specialpedagogiska institutionen bedrivs forskning utifrån en variation av teoretiska perspektiv och metodiska tillvägagångssätt, vilket väl speglar den tvärvetenskapliga karaktär som kännetecknar specialpedagogik som vetenskapligt ämne.

RELATERADE BÖCKER