Specialpedagogik 2

Specialpedagogik 2-boken skrevs 2013-06-15 av författaren Sonja Svensson Höstfält. Du kan läsa Specialpedagogik 2-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Sonja Svensson Höstfält.

Rsfoodservice.se Specialpedagogik 2 Image

Specialpedagogik 2 fördjupar och utvecklar kunskaperna inom specialpedagogiken. I boken har författaren lyft fram barnperspektivet även om innehållet ska kunna användas i verksamheter som vänder sig till alla åldrar. Innehållet i boken präglas av det salutogena perspektivet och de fyra grundpelarna i värdegrundsarbete: ömsesidig trygghet - hänsyn - respekt - tillit. Med utgångspunkt i berättelser vill författaren förtydliga begrepp och förklaringar samt ge eleven möjlighet till reflektion över etiska dilemman.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,13 MB

FILNAMN: Specialpedagogik 2.pdf

ISBN: 9789152316061

FÖRFATTARE: Sonja Svensson Höstfält

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Distanskurser komvux - Specialpedagogik 1

1.2 Arbetsformer. I kursen används föreläsningar, seminarier och studiegruppsarbete. 2. Examination. I kursen ingår att planera och genomföra ett eget utvecklingsarbete där kursens teoretiska delar relateras till en fallstudie eller till studentens egen praktiska erfarenhet.

Forskning - Specialpedagogiska institutionen

Specialpedagogik handlar om att skapa förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet för alla. Ämnet är komplext och tvärvetenskapligt. I den nya skollagen har riktlinjerna kring förskolans roll när det gäller barn i behov av särskilt stöd skärpts. Läs om centrala begrepp, diagnoser och metoder. Om exempelvis TAKK, empati, hur man håller samling för barn med ...

RELATERADE BÖCKER