Specialpedagogik 2

Vill du läsa Specialpedagogik 2 pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Sonja Svensson Höstfält. Att läsa Specialpedagogik 2 online är nu så enkelt!

Rsfoodservice.se Specialpedagogik 2 Image

Specialpedagogik 2 fördjupar och utvecklar kunskaperna inom specialpedagogiken. I boken har författaren lyft fram barnperspektivet även om innehållet ska kunna användas i verksamheter som vänder sig till alla åldrar. Innehållet i boken präglas av det salutogena perspektivet och de fyra grundpelarna i värdegrundsarbete: ömsesidig trygghet - hänsyn - respekt - tillit. Med utgångspunkt i berättelser vill författaren förtydliga begrepp och förklaringar samt ge eleven möjlighet till reflektion över etiska dilemman.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 9,88 MB

FILNAMN: Specialpedagogik 2.pdf

ISBN: 9789152316061

FÖRFATTARE: Sonja Svensson Höstfält

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Specialpedagogik 2 - Komvux distansutbildningar

Betygsmatris och kunskapskrav för kursen Specialpedagogik 2. Kurskod: SPCSPE02, Kurspoäng: 100, Ämne: Specialpedagogik, Ämneskod: SPC. Kursen specialpedagogik 2 omfattar punkterna 2-9 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Specialpedagogik 2 - Sonja Svensson Höstfält - Häftad ...

Specialpedagogik handlar om att arbeta för likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för alla människor. Med det som utgångspunkt beskriver läromedlen i serien olika funktionsnedsättningar och hur samhället kan stötta människor genom specialpedagogiska insatser. Serien ger även kunskaper om arbete inom olika specialpedagogiska verksamheter.

RELATERADE BÖCKER