Aktiverande konferenser ? där samtal är regel

Aktiverande konferenser ? där samtal är regel är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Ulf-L Andersson. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Aktiverande konferenser ? där samtal är regel online.

Rsfoodservice.se Aktiverande konferenser ? där samtal är regel Image

Boken baseras på författarens erfarenheter av att ha arrangerat och deltagit i nationella och internationella konferenser som helt eller delvis byggt på aktiva samtal mellan deltagarna i stället för passivt lyssnande till föredrag och paneldiskussioner.För att ta del av aktiviteter där någon eller några få vänder sig till många tysta åhörare behöver man numera inte resa till en konferens. De finns i stor utsträckning att tillgå i elektroniska medier som är lätta att nå hemifrån. Att möta många andra och samtala med dem om det som gemensamt intresserar kan vara svårare utan att personligen mötas på en konferens. Men ska det fungera gäller också att konferensen är så utformad att dessa möjlighet för givande samtal skapas.I boken redovisas erfarenheter av metoder som provats i verkligheten och gett goda resultat samt tips om hur aktiviteter som bygger på samtal kan arrangeras för att ge bästa utbyte. Kapitel:1. Konferenser i förändring. 2. Konferensens mål. 3. Mina konferenser. 4. Samtalet som resurs. 5. Platser för samtal. 6. Monolog, dialog, multilog. 7. Idémarknad. 8. Tips till aktivator. 9. Tematorg. 10. Stormplats. 11. Planschvägg. 12. Seminarier, kurser, verkstäder, samtalsgrupper. 13. Utställningar. 14. Måltider skapar kontakter. 15. Organisera en konferens.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 10,39 MB

FILNAMN: Aktiverande konferenser ? där samtal är regel.pdf

ISBN: 9789151935263

FÖRFATTARE: Ulf-L Andersson

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Kurser/konferenser arkiv - Sida 2 av 9 - Kurs och konferens

Deltagande observation, en metod där närhet och distans blir centralt. Syftet med detta paper är att diskutera närhet och distans, två huvudbegrepp inom deltagande observation (Devault & Devault, 2002). Redan ordet deltagande observation pekar på två motstridiga begrepp, att delta (genom närvaro) men samtidigt att observera (genom distans).

Regler för studie- och karriärvägledning - Medarbetarwebben

Kommunförbundet Skåne > Kurs och konferens > Kurser/konferenser Skriv ut. 03 jun vecka 23 2020. ... Inledande pass sätter fokus på projektimplementering där vi tar tillfället i akt att lyssna på tidigare exempel, ... eller Motiverande samtal, är en evidensbaserad samtalsmetod med fokus på motivation och förändring.

RELATERADE BÖCKER