Den ideella välfärden : om samverkan mellan civilsamhället och kommuner

Den ideella välfärden : om samverkan mellan civilsamhället och kommuner är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Ingalill Söderberg. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Den ideella välfärden : om samverkan mellan civilsamhället och kommuner online.

Rsfoodservice.se Den ideella välfärden : om samverkan mellan civilsamhället och kommuner Image

Den ideella välfärden - om samverkan mellan civilsamhället och kommuner samt hur det går att driva välfärd med en idé. Det finns ideella organisationer som har utfört välfärdstjänster under många år. I den här reportageboken berättar jag vad det innebär att driva vård, skola och omsorg med en idé och hur organisationerna visar sitt mervärde. Den 23 oktober 2008 slöts en överenskommelse om samverkan mellan regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL och idéburna organisationer inom det sociala området. Sedan dess har bara ett tjugotal lokala överenskommelser tecknats i kommuner och regioner, trots att det är på det lokala planet som verklig samverkan kan åstadkommas. Följ med mig på en resa i Sverige och träffa företrädare för kommuner och organisationer som berättar om hur samverkan mellan myndigheter och civilsamhället fungerar, eller inte fungerar, i praktiken. Jag besöker till exempel samhället Tillberga utanför Västerås som drivs av en ekonomisk förening men också förskolor, behandlingshem och sjukhus med en idéburen huvudman. Här finns kommuner som har en uttalad politisk vilja till samverkan, men också kommuner där samarbetet har gått på grund. Framför allt har jag mött en stor entusiasm, både från myndighetshåll och i idéburna organisationer, för den verksamhet man bedriver och en vilja att göra samhället lite bättre genom samverkan. Ingalill Söderberg

INFORMATION

DIMENSIONERA: 1,11 MB

FILNAMN: Den ideella välfärden : om samverkan mellan civilsamhället och kommuner.pdf

ISBN: 9789163941535

FÖRFATTARE: Ingalill Söderberg

LADDA NER
LÄSA ONLINE

PDF Samverkan Mellan Kommunen Och Den Sociala Ekonomin Kring ...

3.1 Mål och styrsignaler kopplat till kommunens samverkan och samarbete med civilsamhället 7 3.2 Huddinge kommuns samverkan med civilsamhället 12 3.3 Civilsamhällets uppfattning om samverkan med kommunen 20 4 Svar på revisionsfrågorna 30 5 Slutsatser och rekommendationer 32 Bilaga 1 Metod och utgångspunkter 34

PDF Lokal överenskommelse för ökad samverkan med idéburna ...

Den ideella välfärden - om samverkan mellan civilsamhället och kommuner samt hur det går att driva välfärd med en idé. Det finns ideella organisationer som har utfört välfärdstjänster under många år.

RELATERADE BÖCKER