Personalvetenskapliga perspektiv på innovation

Personalvetenskapliga perspektiv på innovation-boken skrevs 2018-04-05 av författaren Leif Denti. Du kan läsa Personalvetenskapliga perspektiv på innovation-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida rsfoodservice.se. Du hittar också andra böcker av författaren Leif Denti.

Rsfoodservice.se Personalvetenskapliga perspektiv på innovation Image

En organisations innovationsförmåga beror på vilka människor som är anställda och hur de får hjälp att göra verklighet av sina idéer. Den här boken vill visa att HR har en stor roll i att stärka organisationens förmåga att förnya sig. Den behandlar bland annat hur organisationer känner igen innovativa medarbetare i rekryteringssammanhang, hur de mäter och belönar innovation, hur de kan forma en gynnsam innovationskultur och förstå vilka organisationsstrukturer och processer som stärker innovationsförmågan. Läs mer Personalvetenskapliga perspektiv är en serie av böcker som behandlar ämnen med relevans för blivande personalvetare och yrkesverksamma inom HR-fältet. De är teoretiskt och empiriskt underbyggda och ger genom konkreta exempel och intervjucitat från yrkesverksamma också en inblick i praktiken. Böckerna vänder sig till studenter som läser en utbildning med inriktning mot personalvetenskap, men även till yrkesverksamma som vill förnya eller fördjupa sina kunskaper. Det personalvetenskapliga perspektivet innebär att böckerna har en flervetenskaplig ansats och belyser den aktuella frågan från olika håll och genom olika teoretiska ingångar. Om författarna Författaren till Innovation, Leif Denti, är doktor i psykologi och lektor vid Göteborgs universitet. Hans forskning, som har rört ledarskap, grupper och organisation, kopplar samman psykologi och innovationsförmåga i privat och offentlig sektor.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 6,80 MB

FILNAMN: Personalvetenskapliga perspektiv på innovation.pdf

ISBN: 9789147113330

FÖRFATTARE: Leif Denti

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Personalvetenskapliga perspektiv på innovation - Liber AB

Personalvetenskapliga perspektiv på innovation. av Leif Denti (Bok) ... Nya perspektiv på depression och ångest en so ... av John Lilja (Bok) 1998, Svenska, För vuxna. ... Centrala teman är bl.a innovation, kunskapshantering, kulturkrockar samt kollektiva processer.

Personalvetenskapliga per… - Göteborgs universitet

Personalvetenskapliga perspektiv på lön och belöning 978-91-47-11318-7 Ylva Ulfsdotter Eriksson, Bengt Larsson, Petra Adolfsson Omfång: 120 sidor. Provläs boken här

RELATERADE BÖCKER