Lockout, strejk och blockad : en strategisk analys av konfliktvapnen på den svenska arbetsmarknaden

Lockout, strejk och blockad : en strategisk analys av konfliktvapnen på den svenska arbetsmarknaden är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Erik Moberg. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Lockout, strejk och blockad : en strategisk analys av konfliktvapnen på den svenska arbetsmarknaden online.

Rsfoodservice.se Lockout, strejk och blockad : en strategisk analys av konfliktvapnen på den svenska arbetsmarknaden Image

På den svenska arbetsmarknaden är lockouten, strejken och blockaden välkända konfliktvapen. Men hur verkar de? När används de och av vem? Vilka är vapnens avsedda och oavsedda effekter? Vilka kostnader är förenade med vapnens användning - för användaren, för motståndaren, för tredje man och för samhället i stort? Vilka är skillnaderna mellan konflikterna inom den privata och den offentliga sektorn? Hur skiljer sig skyddade och konkurrensutsatta sektorer åt? Hur används sympatiåtgärder? Och, inte minst, hur har konfliktvapnens relativa styrka förändrats från 1900-talets början fram till våra dagar?I denna bok genomför statsvetaren Erik Moberg en systematisk analys av dessa frågor. Han visar bland annat att strejkvapnets effektivitet förstärkts dramatiskt under den studerade hundraårsperioden. Han inför också en distinktion mellan vanliga avtalskonflikter och så kallade systemförsvarskonflikter. Huvudvapnet i de senare är blockaden - ett formidabelt vapen som ingen aktör i längden kan stå emot.Reinhold Fahlbeck om Lockout, strejk och blockad i tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv: Moberg ger rika illustrationer från arbetsmarknadskonflikter under hela 1900-talet. Det sker med stor insikt och överblick. ... Analysen är i hög grad bred och mångfacetterad. Den framstår även som i hög grad nyanserad och balanserad. ... Moberg lever upp till programförklaringen att göra en strategisk analys av konfliktvapnens kostnader och effekter för användaren, för motståndaren, för tredje man och för samhället i stort. ... Det kan sägas att Moberg fyllt en lucka i den svenska arbetsmarknadslitteraturen. Moberg kan rentav sägas ha genomfört något av ett svenskt pionjärarbete.

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,44 MB

FILNAMN: Lockout, strejk och blockad : en strategisk analys av konfliktvapnen på den svenska arbetsmarknaden.pdf

ISBN: 9789175680675

FÖRFATTARE: Erik Moberg

LADDA NER
LÄSA ONLINE

PDF Svenska Önskning till jul

Lockout, strejk och blockad : en strategisk analys av konfliktvapnen på den svenska arbetsmarknaden Av: Erik Moberg På den svenska arbetsmarknaden är lockouten, strejken och blockaden välkända konfliktvapen.

Lucifers säd - simone-schulze-cdu.de

Lockout, strejk och blockad : en strategisk analys av konfliktvapnen på den svenska arbetsmarknaden: Amazon.es: Moberg, Erik: Libros en idiomas extranjeros

RELATERADE BÖCKER