Dyskalkyli & Matematik

Dyskalkyli & Matematik är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Björn Adler. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken Dyskalkyli & Matematik online.

Rsfoodservice.se Dyskalkyli & Matematik Image

"Dyskalkyli & Matematik" är en handbok (288 sidor inbunden) om matematiksvårigheter. Den tar upp: *Vad är matematik? *Hur kan man förstå dyskalkyli? *Hur genomförs utredning? I bokens andra del behandlas hjälpinsatserna: *Hur färdighetstränar man? *Hur kan man arbeta med förståelse i matematik? *Hur kan man arbeta med motivation och lust? I hjälpdelen ges också många exempel på "Kognitiv Träning i Matematik" Innehåll _________ Matematik9 Vad är egentligen matematik?9 Utveckling av räkneförmågan15Matematik och tal16 Matematik och logik18Matematik och geometri21 Matematik och olika tankeprocesser24 Matematik och skolmatematik29 Matematik och artes liberales31 Vad är inte matematik?32 Matematiksvårigheter33 Bristande undervisning och brister i undervisning35 Känslomässiga blockeringar38 Allmänna kognitiva svårigheter46 Specifika kognitiva svårigheter49 Perceptionsprocesser50 Minnesprocesser52 Tankeprocesser57 Språkliga processer61Oförmåga att räkna63 Olika orsaker till matematiksvårigheter63 Dyskalkyli - specifika matematiksvårigheter65 Hur känner man igen dyskalkyli?65Hur brukar svårigheterna börja?66 Vad är egentligen dyskalkyli?69 Pedagogiska tecken71 Svårigheter med avläsning och läsning71 Svårigheter att skriva71 Problem med språkförståelse72 Problem med talserie och sifferfakta72 Problem med komplext tänkande och flexibilitet73 Kännetecken i vardagen74 Dyskalkylins historia77 Hur många har dyskalkyli?79 Kan man bli botad från dyskalkyli?80 Dyskalkyli och akalkyli81 Dyskalkyli och allmänna matematiksvårigheter82 Dyskalkyli och pseudodyskalkyli83 Vad är skillnaden mellan dyskalkyli och dyslexi?85 Dyskalkyli och ADHD87 Sammanfattande fakta om dyskalkyli87Utredning och diagnos89 Vägen till bättre förståelse89 Neuropedagogisk bedömning91 Undersök kognitiva funktioner genom Matematikscreening95 Även läs-och skrivförmågan ska undersökas99 Neuropsykologisk bedömning100 Undersökning av personlighet101 Undersökning av kognitiv mognad104 Bedömning av matematiska funktioner 105 Bedömning av andra specifika funktioner106 Neuropediatrisk bedömning107 Teambedömningen sammanställs111 Vilken betydelse har en diagnos?112 Från utredning till diagnos115 Diagnos dyskalkyli116 Samsjuklighet118 DiagnoseIntroduktion av hjälpinsatser123 Vägen till rätt hjälp123 Lindra svårigheterna124 Reducera problemen genom enskilt arbete125 Kompensera svårigheterna126 Arbete med färdighetsträning127Principer för färdighetsträning127 Arbete med storheter i matematik 131 Arbeta med enkla tals värde 132 Arbeta med antal utan att använda vanliga tal och siffror 134 Arbeta med tallinjer 136 Arbeta med hälften, dubbelt och ordningstal 137 Arbeta med addition 139 Arbeta med subtraktion 140 Arbeta med att läsa av och skriva tal 142 Arbeta med multiplikation 146 Arbeta med division 147 Arbeta med storheter, mätetal och måttenheter 151 Arbeta med bråktal och procenttal 152 Arbeta med geometriska former 156 Arbeta med ekvationer 159 Arbeta med ominlärning 161 Arbete med logik och förståelse162 Principer för arbete 162 Förståelse för tal 163 Förståelse för tallinje 166 Förståelse för likhetstecken 169 Förståelse för aritmetiska tecken 171 Förståelse för språkliga begrepp 174 Förståelse för mönster 177 Att arbeta med förståelse för sekvenser 179 Förstå viktiga principer för huvudräkning 184 Att arbeta med förståelse för jämförelser 187 Att arbeta med förståelse för symb

INFORMATION

DIMENSIONERA: 7,26 MB

FILNAMN: Dyskalkyli & Matematik.pdf

ISBN: 9789189533028

FÖRFATTARE: Björn Adler

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Dyskalkyli - vanligt, men okänt i skolan

Adler Färdighetstest i matematik utgör ett viktigt komplement till ett kunskapstest. Många med specifika matematiksvårigheter (dyskalkyli) har just problem med färdigheter och inte i första hand själva förståelsen i matematik. Färdighetstestet ger ett snabbt mått på grundläggande förmåga till räknande (aritmetik) i matematik.

PDF Dyskalkyli - Matematiksvårigheter

Dyskalkyli är vanligare än man tror och mätningar visar att ca 1,8 - 6 procent av Sveriges befolkning har symptom som passar in i beskrivningen. En person som har dyskalkyli kan uppleva att situationer som berör matematik blir väldigt jobbiga.

RELATERADE BÖCKER