EU och den globala krisen. Europaperspektiv 2010

EU och den globala krisen. Europaperspektiv 2010 är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Lars Oxelheim,Lars Pehrson. På vår hemsida rsfoodservice.se kan du läsa boken EU och den globala krisen. Europaperspektiv 2010 online.

Rsfoodservice.se EU och den globala krisen. Europaperspektiv 2010 Image

Hösten 2008 drabbades världen av den djupaste ekonomiska nedgången sedan 1930-talet. För Europas vidkommande har det inneburit kraftigt inbromsad tillväxt, stigande arbetslöshet och stora underskott i de offentliga finanserna. Regeringar och centralbanker har tvingats ta till drastiska åtgärder för att rädda bank- och finanssektorn från en kollaps. Krisdrabbade industrier, däribland bilindustrin, har fått ta del av massiva statliga stöd åtgärder. Frågan är vilka konsekvenser krisen har för den fortsatta europeiska integrationen. Kommer Europa att gå försvagat eller stärkt ur den globala krisen?Den utmaning som krisen innebär för den Europeiska Unionen ger upphov till en rad frågor: Vilka gemensamma regler bör gälla för statliga stöd åtgärder? Hur bör regelsystem och tillsyn av banker och finansmarknader utformas? Hur kan medlemsländerna förbättra samordningen av sina krisåtgärder? Vilken roll har euron spelat för att mildra effekterna av krisen? Hur kommer Europas roll i den globala ekonomin och politiken att påverkas? Vad kommer att hända med förtroendet för EU bland medborgarna? Dessa är några av de frågor som behandlas i denna bok.Detta är den trettonde årgången av årsboken Europaperspektiv. Här presenteras nio essäer av forskare inom juridik, statskunskap och ekonomiska ämnen, som utifrån olika angreppssätt diskuterar hur den Europeiska Unionen hanterat den globala krisen och bedömer vilka konsekvenser krisen får för marknader, rättssystem, och unionens politiska system.Deltagande författare: Rikard Bengtsson, Tony Johansson, Eleonor Kristoffersson, Jonas Ljungberg, Sophie Nachemson-Ekwall, Thomas Ordeberg, Maria Oskarson, Annina Persson, Helena Svalery, Göran von Sydow, Jonas Vlachos

INFORMATION

DIMENSIONERA: 3,95 MB

FILNAMN: EU och den globala krisen. Europaperspektiv 2010.pdf

ISBN: 9789173590389

FÖRFATTARE: Lars Oxelheim,Lars Pehrson

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Europeiska unionens historia - 2010 | Europeiska Unionen

Det nya fördraget innebär att EU får modernare institutioner och effektivare arbetsmetoder. 2010 - 2019 Utmaningarnas årtionde. Den globala ekonomiska krisen slår hårt mot Europa. EU hjälper flera länder att möta svårigheterna och inrättar bankunionen för att skapa en säkrare och pålitligare banksektor. EU får Nobels fredspris 2012.

Europaperspektiv 2018: Ledande forskare om EU i en ...

EU och den globala krisen editor Oxelheim, Lars; Pehrson, Lars; Persson, Thomas; ; and publisher Santérus förlag ISBN 978-91-7359-038-9 language Swedish LU publication? yes id ... {Santérus förlag}, title = {EU, krisen och den nya globala ordningen}, year = {2010}, } ...

RELATERADE BÖCKER