EU och den globala krisen. Europaperspektiv 2010

Vill du läsa EU och den globala krisen. Europaperspektiv 2010 pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Lars Oxelheim,Lars Pehrson. Att läsa EU och den globala krisen. Europaperspektiv 2010 online är nu så enkelt!

Rsfoodservice.se EU och den globala krisen. Europaperspektiv 2010 Image

Hösten 2008 drabbades världen av den djupaste ekonomiska nedgången sedan 1930-talet. För Europas vidkommande har det inneburit kraftigt inbromsad tillväxt, stigande arbetslöshet och stora underskott i de offentliga finanserna. Regeringar och centralbanker har tvingats ta till drastiska åtgärder för att rädda bank- och finanssektorn från en kollaps. Krisdrabbade industrier, däribland bilindustrin, har fått ta del av massiva statliga stöd åtgärder. Frågan är vilka konsekvenser krisen har för den fortsatta europeiska integrationen. Kommer Europa att gå försvagat eller stärkt ur den globala krisen?Den utmaning som krisen innebär för den Europeiska Unionen ger upphov till en rad frågor: Vilka gemensamma regler bör gälla för statliga stöd åtgärder? Hur bör regelsystem och tillsyn av banker och finansmarknader utformas? Hur kan medlemsländerna förbättra samordningen av sina krisåtgärder? Vilken roll har euron spelat för att mildra effekterna av krisen? Hur kommer Europas roll i den globala ekonomin och politiken att påverkas? Vad kommer att hända med förtroendet för EU bland medborgarna? Dessa är några av de frågor som behandlas i denna bok.Detta är den trettonde årgången av årsboken Europaperspektiv. Här presenteras nio essäer av forskare inom juridik, statskunskap och ekonomiska ämnen, som utifrån olika angreppssätt diskuterar hur den Europeiska Unionen hanterat den globala krisen och bedömer vilka konsekvenser krisen får för marknader, rättssystem, och unionens politiska system.Deltagande författare: Rikard Bengtsson, Tony Johansson, Eleonor Kristoffersson, Jonas Ljungberg, Sophie Nachemson-Ekwall, Thomas Ordeberg, Maria Oskarson, Annina Persson, Helena Svalery, Göran von Sydow, Jonas Vlachos

INFORMATION

DIMENSIONERA: 8,85 MB

FILNAMN: EU och den globala krisen. Europaperspektiv 2010.pdf

ISBN: 9789173590389

FÖRFATTARE: Lars Oxelheim,Lars Pehrson

LADDA NER
LÄSA ONLINE

EU i en världsordning under omvandling: Europaperspektiv ...

Europaparlamentets resolution av den 8 oktober 2009 om effekterna av den globala finansiella och ekonomiska krisen på utvecklingsländerna och utvecklingssamarbetet (2010/C 230 E/02) Europaparlamentet utfärdar denna resolution — med beaktande av G20-toppmötet i London den 2 april 2009 och dess förklaring om en global plan för

Europeiska unionens historia | Europeiska Unionen

Title: 2010 Oxelheim mfl - EU och den globala krisen, Author: Elisabeth Precht, Name: 2010 Oxelheim mfl - EU och den globala krisen, Length: 289 pages, Page: 103, Published: 2013-05-27 .

RELATERADE BÖCKER